Jdi na obsah Jdi na menu
 


2oo8

4. 1. 2008

27.ledna - první letošní zásah lze zařadit mezi ty ,kterým se říká "kuriozní". Na žádost policie byl náš sbor povolán k "sundání" kočky ze stromu u hřbitova.Po příjezdu na místo a postavení žebříku se kočka zřejmě zalekla,neznámých lidí a utekla výše do koruny stromu, jelikož nemáme výškovou techniku,museli jsme od další záchrany upustit.Výjezd "záchranného" družstva byl v 17.25 hod návrat do zbrojnice v18.00 hod.Zásahu se učastnilo 5 členů.

1.března - celé území naší republiky zasáhla větrná smršť pod názvem "EMMA".Ve Volyni se siréna ozvala poprvé v 11.48 hod. Sbor byl povolán na odstranění 2 padlých stromů u hřbitova.Tohoto zásahu se zúčastnili : Petr Chvosta, Jiří Škopek,Roman Přílepek,Miroslav Šimák a Petr Šimák.  V 19.16 hod byl další výjezd tentokráte do prostor bývalého pivovaru ve Volyni. Zde vítr "odfoukl" střechu ze skladu jedné firmy ,která zde sídlí. Zásahu se zúčastnili : Škopek Jiří,Škopek Petr, Šimák Miroslav, Šimák Petr a Sellner Jan

29.března - ve 12.25 hod. zazněla siréna pro svolání zásahové jednotky sboru. Po dostavení se jednotky do zbrojnice a provedení spojení s HZS Strakonice o upřesnění místa zásahu, byl výjezd zrušen. Důvodem byla likvidace požáru, který nebyl tak rozsáhlý jak se původně předpokládalo.

23.dubna - sbor byl povolán k požáru "povalového stropu" do obce Předslavice.Siréna tentokráte nezazněla, shodou okolností bylo družstvo ve složení: Miroslav Šimák ml., Petr Škopek, Petr Šimák a Michal Pechlát se zásahovým vozidlem na cvičné jízdě,které musí absolvovat všichni řidiči a před výjezdem se tato jízda musí nahlásit operátorovi na HZS ve Strakonicích. Byli proto vyzváni operátorem z HZS Strakonice k dostavení se k zásahu.Po příjezdu pouze asistovali HZS Strakonice s odklízením požářiště.Odjezd družstva byl v 18.40hod. a návrat ve 20.30hod.

24.května - Ve 20.16 hod. se rozezněla siréna na svolání zásahového družstva k požáru do Předslavic,kde naše soutěžní družstvo dopoledne absolvovala okrskovou soutěž. Po výjezdu jednotky bylo radiostanicí dopřesněno místo zásahu,které mělo být na okraji obce.Po příjezdu kdy se dostavila i jednotka profesionálních hasičů ze Strakonic jsme zjistili , že se jedná o planý poplach a vrátili jsme se zpět na základnu.

 

11.července - v 10.57 se ozvala siréna na svolání zásahové jednotky.Vysílačkou jsme se dozvěděli, že se jedná o požár rodinného domu v obci Úlehle u Předslavic. Vzhledem k tomu, že požár byl vyhlášen ve všední den a v dopoledních hodinách se dostavili  3 členové (Petr Chvosta, Petr Šimák a Oldřich Pecka), čímž byl výjezd jednotky umožněn. Na místo zásahu jsme se dostavili těsně po příjezdu HZS Strakonice,takže jsme jim pomohli s hašením a hlavně dopravou vody.Ve 12.30 se dostavili další členové(Jaroslav Přílepek ml.,Petr Škopek,Miroslav Šimák a Jiří Škopek), kteří byli informováni pomocí mobilních telefonů o situaci a potřebě výměny členů, kteří museli do zaměstnání.Zásah byl ukončen až po 18.hodině, návratem na základnu.

5.srpna - ve 21.05 hod. zazněla siréna na svolání zásahové jednotky . Po dostavení se do zbrojnice jsme byli informováni vysílačkou ,že se jedná o požár domu ve Strakonicích na náměstí. Dostavilo se velké množství členů.A tak mohla ve velmi krátké době vyrazit KAROSA a poté vyjížděla i AVIE se zbytkem členů.Po příjezdu do Strakonic se ukázalo, že budeme pomáhat hasičům z HZS Strakonice a  zásah se bude provádět v dýchacích přístrojích.Po příjezdu AVIE se její posádka vypravila pro přetlakovou ventilaci k vozidlu HZS, které se nacházelo na druhé straně hořícího objektu.Členové zasahujícího družstva pomáhali s dohašováním jednotlivých ložisek požáru , po celém domě.  Po rozhodnutí velitele zásahu, jsme se mohli vrátit. Jednotka se vrátila na základnu až po 23.00 hod. (Zásahu se účastnili tyto členové :Velitel: Šimák Miroslav ml., Sellner Jan, Přílepek Roman,Muller Jaroslav, Prokop Tomáš,Škopek Petr, Škopek Jiří,Šimák Miroslav st., Vavřina Jaroslav,Tomeš Luděk,Šimák Petr) 

2.září - ve 12.36 hod. byl telefonicky vyrozuměn Petr Šimák jestli by nemohli dohlédnout s několika členy  sboru na pálení větví na místní skládce. Petr zatelefonoval dalším členům, ohlásili na HZS Strakonice výjezd a pokračovali na volyňskou skládku.Zde  zaměstnanci města už prováděli pálení větví.Oheň se na chvíli rozšířil, ale díky přítomnosti našeho sboru nedošlo k rozšíření na větší plochu.Na základnu se jednotka vrátila v 15.45hod.( Zásahu se účastnili tyto členové: Šimák Petr, Škopek Petr a Prokop Tomáš)