Jdi na obsah Jdi na menu
 


2015

1. 1. 2015

2015

1.ledna - v 00:40hod byla vyslána jednotka na požár rodinného domu do obce Střítež. Po příjezdu na místo zásahu se na místě již nacházela jednotka Sdh Litochovice. Byl nasazen 1.proud vysokotlaku. Když se na místo dostavila jednotka HZS Strakonice bylo pokračováno v hašení a po lokalizaci požáru byli započaty práce s vyklízením půdy. Po vyklizení půdy dohašení byla naše jednotka vyslána zpět na základnu. Na základnu se vrátila v 05:43hod. Zásahu se zůčastnilo 12 členů.

20.ledna - v 04:31hod. byla povolána jednotka na ohlášený požár do Družstevní ulice ve Volyni. Jednotka po příjezdu na místo zjistila ,že se jednalo o hořící oděvy,které majitel uhasil sám. Po příjezdu HZS Strakonice a provedeném průzkumu,bylo rozhodnuto o návratu naší jednotky zpět na základnu. Jednotka se vrátila v 05:10hod.

24.února - v 18.32 hod. byla povolána jednotka na požár do obce Přechovice, při dostavení se na základnu ,byla událost upřesněna na dopravní nehodu 3.osobních vozidel, přičemž se z vozidla měla hořet. Když se jednotka dostavila na místo zásahu, k odbočce na obec Hoštice u Volyně, už se na místě nacházela jednotka HZS Strakonice. Jednotka provedla osvětlení místa zásahu a s řízením dopravy na místě zásahu. Po vyšetření dopravní nehody a po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila na základnu v 19.42hod.

31.března - v 14.30 hod. byla povolána jednotka na odklizení stromu na silnici č.144 za obcí Volyně směrem na Nišovice, po odklizení se jednotka přesunula do obce Černětice, kde se měl nacházet strom přez silnici. Zde strom už odklidili místní občané.Proto jedontka dostala pokyn od KOPIS aby dojeli do obce Předslavice.Po odklizení stromu se jednotka vracela na základnu a při zpáteční cestě byla jeednotka odeslána do obce Nihošovice, zde opět byl odklizen strom ,který byl přez vozovku.Při návrau byla jednotka odeslána ještě na silnici č.1445 mezi obcemi Předslavice - Marčovice , zde opět likvidovali padlý stron. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18.00hod.

19.dubna - v 13.41 hod. byla povolána jednotka k nespecifikovanému požáru v ulici U Rybníka ve Volyni. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že zde hoří hromada dřeva. Jednotka zahájila hasební práce. Po příjezdu HZS Strakonice, bylo provedeno rozebrání hromady a její dohašení. Jednotka se vrátila na základnu ve 14.35 hod.

5.července -v 16.20hod, byla povolána jednotka na požár lisu na slámu do obce Čestice. V průběhu cesty byla jednotka odolána, jednalo se o chybné zadání adresy. Jednotka se vrátila na základnu v 16.50hod.

6.července - v 17.50 byla povolána jednotka na Technickou pomoc do obce Starov. Jednotka po příjezdu na místo nalezla v podkroví 2.vosí hnízda. Podhled byl rozebrán pomocí trhacích háků a hnízda poté postříkána a stržena. Jednotka se vrátila na základnu v 19.15 hod.

8.července - po přechodu silné bouřky byla svolána jednotka v 01.15 hod. Nejprve jednotka vyjela směrem na obec Zlešice,zde jednotka likvidovala 1.strom přez silnici. Po návratu na základnu, byla jednotka po 27.min odeslána do obce NIhošovice, Sousedovice a nakonec do obce Předslavice , celkem jednotka zlikvidovala 16 stromů. Na základnu se vrátila v 05:25 hod.

12.července - v 15.11 hod. byla vyslána zásahová jednotka na požár pole za obcí Volyně. Po příjezdu na místo zásahu jednotka našla na místě vypálené místo velikosti cca 5x2m ,které uhasila obsluha kombajnu. Jednotka provedla důkladné dohašení místa události a po ohlášení na KOPIS se vrátila na základnu v 16.15 hod.

18.července - v 11.52 hod. byla povolána jednotka na požár osobního automobilu v obci Nahořany. Po příjezdu do Nahořan, jednotka nalezla na místě vozidlo zn.Peugeot,které už bylo uhašeno hasiči z Vacovic pomocí hasících přístrojů. Naše jednotka provedla kontrolu vozidla a ještě dohašení malých ložisek ohně. Po příjezdu HZS Strakonice a vyšetřovatele bylo místo zásahu předáno Veliteli HZS a naše jednotka byla odeslána zpět na základnu.Na základnu se dostavila v 12.35 hod.

26.července - ve 14.05 hod, byla povolána jednotka na požár pole za obcí Volyně směrem ke Škole v přírodě. Jednotka zde nalezla několik ohnisek,které uhasila a po domluvě s vedením ZOD Nišovice, zde zůstala na monitoring a pořípadě další hašení. v 17:42 byla jednotka odvolána na požár pole za obcí Nišovice, zde se jednotka dostavila jako první. Zde prováděla hasící práce. Po příjezdu HZS byla jednotka odeslána zpět ke Škole v přírodě, kde opět od projíždějícího kombajnu začalo hořet pole. Do Nišovic byly povolány jednotky v Čestic, Čepřovic, Litochovic a družstvo s vozidlem AVIA z Volyně ,které společně s jednotkou z Nišovic u řeky zřídily čerpací místo pro již zmiňované jednotky,které prováděli další hasící práce. Družstvo s vozidlem Karosa, bylo dále odesláno na monitoring k obci Starov,kde kombajny prováděli další sečení. Obě jednotky se vrátily na základnu po 21.00hod.

27.července - v 19:14 hod. byla povolána jednotka na technickou pomoc do obce Volyně. Jednalo se o odstranění nebezpečného hmyzu v ulici Domova mládeže. Po příjezdu na místo zásahu jednotka objevila 2 vosí hnízda ,která zlikvidovala pomocí sprejů a vysokotlaku, Na základnu se jednotka vrátila ve 19:40 hod.

31.července - v 11.30 hod. byla povolána jednotka na požár kombajnu a pole do obce Kapsova Lhota. Po příchodu do hasičárny byl výjezd jednotky zrušen.

4.srpna - v 14.48 hod. byla povolána jednotka na požár pole v obce Doubravice u Volyně. Po příjezdu na místo zásahu se na místě již nacházela jednotka Sdh Čestice. Společně byly provedeny hasící práce a po likvidaci požáru byla jednotka Sdh Volyně odesána na základnu v 15.50 hod.

9.srpna - v 10.13 hod. byla povolána zásahová jednotka na požár u hřitova ve Volyni. I přestože část jednotky zabezpečovala pořádání Volyňské pouti, jednotka vyjela za 4.minuty. Požářiště bylo o velikosti 2x4m. Proto byl požár velmi rychle uhašen. Po likvidaci a kontrole okolí se jednotka vrátila na základnu v 11.00 hod.

10.srpna - v 15.30 hod. byla povolána zásahová jednotka na požár do Úlehle kde hořelo strniště. Po likvidaci požáru v 16.45 byla jednotka odvolána do obce Doubravice hořelo pole s obilím. Jednotka se vrátila na základnu v 18.00 hod.

11.srpna - v 14.47 hod. byla povolána zásahová jednotka na požár stohu v obci Litochovice, po příjezdu na místo zásahu zde již zasahovala jednotka Sdh Litochovice. Naše jednotka nemusela již zasahovat a po příjezdu Hzs Strakonice, byla odeslána na základnu. Při zpáteční cestě ve Volyni za mostem, objevila jednotka porouchaný autobus, provedla ohlášení události na KOPIS. Jednotka pomáhala společně s PČR při řízení dopravy a část jednotky pomohla řidiči autobusu s provizorní opravou. Po odjezdu autobusu se jednotka vrátila na základnu v 15.57 hod.

12.srpna - v 16.40 hod. byla vyslána zásahová jednotka na likvidaci nebezpečného hmyzu na koupaliště ve Volyni (nábřeží Dr.Kafky) Jednotka provedla rozebrání podhledu a likvidaci 2 hnízd vos. Na základnu se jednotka vrátila v 17.30 hod.

2.září - v 7.40 hod. byla povolána zásahová jednotka na požár rodinného domu do ulice Dr.Svobody ve Volyni. Dostavili se 4 členové a jednotka vyjela. Po příjezdu na místo zásahu, byl proveden průzkum a započato hašení z vnitřku budovy pomocí vysokotlaku. Jednotka musela zasahovat v dýchací technice. Po příjezdu HZS Strakonice, bylo prováděno hašení i z vněšku domu pomocí žebříků. Když byl požár uhašen bylo provedeno vyklizení zasažené místnosti. Jednotka po kontrole objektu a rozhodnutí velitele Hzs byla odeslána zpět na základnu. Na základnu se jednotka vrátila v 10.35 hod.

1.října - v 13.42 hod. byla vyslána jednotka na požár lesa do obce Dřešín. Po příjezdu na místo události se zde již nacházela jednotka HZS Strakonice. Naše jednotka provedla doplnění vody a pomáhala s hašením. Po rozhodnutí velitele zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu v 15.00 hod.

2.října - v 6.56 hod. byla jednotka vyslána opět na požár lesa do Dřešína. Po příjezdu na místo události se zde již byly přítomny jednotky Sdh Vacov a HZS Strakonice. Naše jednotka provedla doplnění vody a setrvala na místě události. Po domluvě s velitelem zásahu byla naše jednotka odeslána zpět na základnu. Na základnu se vrátila v 08.05 hod.

2.října - v 17.11 hod. byla povolána zásahová jednotka na dopravní nehodu u obce Hoštice. Po příjezdu se na místě již nácházela jednotka HZS Strakonice. Bohužel se jednalo o tragickou nehodu motorkáře. Naše jednotka zabezpečovala s PČR řízení dopravy. Po odtažení havarovaného motocyklu provedla uklizení komunikace. Na základnu se jednotka vrátila v 19.20 hod.

24.října - v 19:20 hod. byla povolána zásahová jednotka na požár rodiného domu v obci Malenice. Po příjezdu jednotka, zjistila ,že hoří celkem 3 domy, přesněji řečeno kolny a stodoly, které byly za těmito domy. Naše jednotka se dostavila 3. v pořadí a započala s hašením jednoho z domů. Po příjezdu HZS byla naše jednotka doplňována vodou z cisterny HZS. 2.členové zasahovali v dýchací technice. Když byl požár lokalizován a likvidován, bylo započato s vyklízením půdních prostor a dohledáváním ložisek hoření. Po likvidaci požáru v našem úseku a po dohodě s velitelem zásahu byla naše jednotka odeslána na základnu v 01.15 hod.Na základnu se dostavila v 01:35 hod.

9.listopadu - v 17.30 hod. byla povolána zásahová jednotka na požár v Nišovicích. Po příjezdu na místo jednotky objevila hromadu hořícího klestí. Po příjezdu HZS Strakonice se provedlo prohašení kopice a po kontrole se jednotka vrátila na základnu v 18.41 hod.

18.listopadu - Jednotka Sdh Volyně byla vyslána v 09.00 hod. na technickou pomoc (Odstranění nebezpečného stavu) do Volyně na Nábřeží Dr. Kafky. Zde jednotka objevila padlý strom přes dráty el.vedení. Jednotka vyčkala do příjezdu zaměstnanců EON. Po dohodě se zaměstnaci bylo rozhodnuto o použití plošiny ,kterou si zajistí sami zaměstnanci EON. Proto jednotka dále nezasahovala a vrátila zpět na základnu.

20.listopadu - v 10.43 hod. byla vyslána jednotka na Záchranu osob a zvířat do obce Úlehle u Předslavic. Jednotka na místo zásahu nedorazila, KOPIS České Budějovice rozhodl o návratu naší jednotky.

.