Jdi na obsah Jdi na menu
 


2013

2. 1. 2013

2013

4.ledna - v 01:14 hod. byla svolána zásahová jednotka na požár v obci Němětice. Jednalo se o požár osobního vozidla. Po příjezdu se na místě zásahu již nacházela jednotka HZS Strakonice, požár byl zlikvidován a nebyla již potřeba naší asistence. Velitel HZS Strakonice rozhodl o návratu naší jednotky zpět na základnu.

28.ledna - v 11.26 hod. byla povolána jednotka na zásah v Hallově ulici ve Volyni.jednotka po příjezdu zjistila ,že se musí přemístnit až za koupaliště,kde zasahují větve až ke kolejím a ohrožují projíždějící vlak. Jednotka po jejich odstranění a odklizení se vrátila na základnu.

23.února - ve 12.48 hod. byla svolána jednotka na dopravní nehodu v obci Račí. Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka HZS Strakonice a velitel rozhodl ,že naše jednotka již není na místě třeba a má se vrátit zpět na základnu.

5.dubna - v 19.41 hod. byla povolána jednotka na požár nákladního vozidla zn.M.A.N s nákladem dřeva za obcí Volyně. Po příjezdu na místo zásahu byla již zasažena celá kabina vozidla, proto byl nasazen "vysokotlak". Chvíli po našem příjezdu se dostavila jednotka Jsdh Čkyně ,která provedla zásah z druhé strany vozidla a zárověň naší jednotce pomáhala zabránit rozšíření požáru na náklad vozidla. Poté se jednotka Čkyně vrátila na základnu. Naše jednotka setrvala na místě až do odtažení vozidla odtahovou službou a poté provedla uklizení komunikace. Vrátila se na základnu ve 23.55 hod.

                   img_1817mail.jpg

14.května - ve 20.28 byla povolána jednotka na požár komína v Husově ulici ve Volyni. Jednotka se dostavila na místo jako první a provedla průzkum. Po příjezdu HZS Strakonice, bylo rozhodnuto o částečném rozebrání střechy okolo komína,aby nemohlo dojít k přeskočení ohně od komína na střechu. Po bližším ohledání místa,rozhodl velitel jednozky HZS Strakonice,aby se naše jednotka vrátila na základnu.Návrat na základnu se uskutečnil ve 21.20hod. 

    005.jpg    004.jpg

4.srpna - v 17.41 hod. byla povolána jednotka na odklizení padlých stromů u obce Hoštice.Po příjezdu na místo jednotka provedla odklizení padlého stromu u zastávky Hoštice.Když byl strom odklizen, byla jednotka vyslána na kontrolu silnice Němětice -Nihošovice-Volyně.Zde byly odklizeny další 3 stromy.

Další zásah byl vyhlášen v 19.42 hod, kdy byla jednotka povolána na odklizení stromů v Chomutovské ulici. Dále byla provedena kontrola silnice vedoucí do Nihošovic. Při návratu byla jednotka odeslána na kontrolu silnice vedoucí do obce Zechovice. Při této kontrole bylo zjištěno,že za Volyní se nachází už zajištěný zlomený telefonní sloup.Jednotka musela vytrvat na místě až do příjezdu technika, který odstranil dráty a poté mohl být nebezpečný sloup odstraněn. Jednotka se poté vrátila zpět na základnu.

8.srpna - byl vyhlášen poplach pro zásahovou jednotku v 03.18 hod. Jednotka byla vyslána k uvolnění silnice č 144 Černětice a Předslavice. Po příjedu jednotka objevila 3 padlé stromy, které odstranila pomocí motorové pily. Dále byla provedena kontrola silnice až za obec Předslavice. Zde už  žádné stromy nebyly a jednotka se vrátila na základnu v 04.25 hod.

14.srpna - v 15.59 hod. byla povolána jednotka na požár posedu za obcí Volyně směrem  na Čestice. Když se jednotka dostavila na místo události, bylo  zjištěno,že posed je už z větší části zachvácený ohněm. Bylo provedeno uhašení a kontrola okolí ,aby nedošlo ke vzniku dalšího požáru. Po příjezdu jednotky HZS a dohašení požářiště se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

20.srpna - v 13.39 hod. byla povolána zásahová jednotka na požár včelína do obce Neuslužice. Po příjezdu na místo se již v Neuslužicích nacházela jednotka Sdh Čepřovice a jednotka HZS Strakonice. Po dohodě s velitelem zásahu bylo rozhodnuto o našem návratu na základnu.

25.srpna - v 17.27 hod. byla povolána zásahová jednotka na technickou pomoc k obci Předslavice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že za obcí Předslavice, směrem na Prachatice je ucpaná propust pod silnicí a tím dochází k tomu, že na komunikaci vytékala voda z pole. Členové naší jednotky uvolnili propust a následně provedli umytí komunikace od bahna. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu.

2.září - ve 23.32 hod. byla povolána zásahová jednotka na požár 3 kontejnerů v ulici Čelakovského ve Volyni. Jednotka po příjezdu provedla dohašení 1 kontejneru a ochlazezní posledního kontejneru. Jeden kontejner byl zcela zničen ohněm. Po příjezdu PČR a vyšetřovatele z HZS se jednotka vrátila na základnu v 00.30hod.

4.října - ve 20.25hod. byla povolána jednotka na požár na Palackého náměstí ve Volyni.Po příjezdu na místo bylo zjištěno že se jedná o požár kotelny vedle restaurace Pasáž. Jednotka provedla zásah pomocí vysokotlakého proudu a vynesla materiál, který hořel a provedla jeho dohašení. Jednotka se vrátila na základnu ve 21.40 hod.

15.října  -  v 11.50 hod.byla povolána jednotka na požár autobusu na náměstí Svobody ve Volyni. Jednotka po příjezdu na náměstí byla nasměrována do prostoru "za lékárnou", kde se měl autobus nacházet. Po přejezdu na udané místo ,bylo zjištěno že se nejedná o hořící autobus ,ale pouze jeho řidič zapnul nezávislé topení ("bufík") ,které mělo poruchu na čerpadle a dost kouřilo. Po příjezdu HZS Strakonice se naše jednotka vrátila na základnu ve 12.15 hod.

29.října - v 16.28 hod. byla svolána zásahová jednotka na technickou pomoc ve Volyni v Dobřanovské ulici. Jednotka sice přijela do udané ulice první,ale musela místo zásahu dohledávat což se povedlo až s příjezdem HZS Strakonice. Na místě bylo potřeba snést osobu, pro ZZS (Zdravotní Záchranná Služba). Z důvodu dostatečného počtu osob a prostředků,rozhodl velitel HZS Strakonice o tom, že se naše jednotka má vrátit zpět na základnu. Jednotka se vrátila v 17.10 hod.

24.listopadu - v 14.59 hod byla povolána jednotka na požár kontejneru na papír v Žižkově ulici ve Volyni. Po příjezdu na místo jednotka uhasila hořící kontejner a setrvala na místě do příjezdu HZS Strakonice. Po příjezdu HZS a vyšetřovatele, bylo rozhodnuto o návratu naší jednotky zpět na základnu. Jednotka se vrátila v 15.40 hod.

6.prosince - ve 02.15 hod byla vyslána jednotka na odklizení padlého stromu u obce Předslavice. Po příjezdu na místo se na pozemní komunikaci nacházel jeden padlí strom který bránil v projíždění vozidel. Po rozřezání a odklizení stromu z komunikace se jednotka ve 03.20 hod vrátila na základnu.

20.prosince - v 18.30 hod. byla vyslána jednotka na úklid po dopravní nehodě ve Volyni. Po příjezdu na nísto události bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu kamionu ,který při průjezdu zúženou ulicí roztrhl plachtu a vysypal 41 automatických praček na komunikaci. Jednotka pračky odklidila z komunikace a pomohla je naložit na kamion. Po nahlášení na KOPIS bylo rozhodnuto ,aby se naše jednotka vrátila na základnu, což bylo v 19.55 hod.