Jdi na obsah Jdi na menu
 


2009

1. 1. 2009

  2009

1.ledna - v 10.00 hod se rozezněla siréna na svolání zásahové jednotky. I když bylo po silvestrovských oslavách dostavil se velký počet členů. Po zkoušce vysílačky a dovolání se na SOPIS do Tábora byl výjezd zrušen.

23.ledna - v 18.16 hod se rozezněla siréna na svolání zásahové jednotky.Po spojení na SOPIS do Tábora se členové dozvěděli, že  na čerpací stanici MK Oil ve Volyni,  hoří dodávkový automobil. Po příjezdu, byla na místě již jednotka HZS Strakonice, členové tedy pomáhali s úklidem.V 19.50 hod. se vrátili zpět do Hasičské zbojnice.(Zásahu se zúčastnili tito členové: Petr Chvosta, Tomáš Prokop, Jan Sellner, Jiří Škopek ,Luděk Tomeš)

                                        

         Obrazek                    Obrazek

25.ledna - okolo 12.hodiny se vracela trojice členů (Tomáš Prokop, Petr Chvosta a Roman Přílepek) z úklidu sálu po Hasičském plese.Při návratu zahlédli stoupající dým z domu v Husově ulici,kde hořela kolna a garáž. Kluci okamžitě začali provizorně hasit požár z hydrantové sítě.Tomáš mezitím volal pro posilu na SOPIS do Tábora, který ve 12.33 hod.vyhlásil poplach pro zásahovou jednotku.Ve 12.39 hod. byla jednotka na místě a začala zasahovat.Při požáru museli členové zasahovat v dýchací technice.Po příjezdu HZS Strakonice jsme asistovali při dohašování , doplňování vody a vyklízení. Na pomoc nám přijeli i Dobrovolní hasiči z Čestic. Jednotka se vrátila do zbrojnice až po 16.hod.(Zásahu se zúčastnili tito členové: Chvosta Petr, Tomáš Prokop, Roman Přílepek, Pecka Oldřich, Škopek Petr, Škopek Jiří, Pechlát Michal, Sellner Jan, Šimák Petr, Přílepek Jaroslav ml., Tomeš Luděk)

Obrazek  Obrazek  Obrazek

video převzaté z www.volyne.info:http://www.youtube.com/watch?v=oy5DIS8LDjM

18.března - 16.54 hod se rozezněla siréna na svolání zásahové jednotky sboru. Po příchodu do zbrojnice se členové dozvěděli, že je  požár lesního porostu mezi obcemi Litochovice a Čepřovice. Tuto zprávu se jednotka dozvěděla pomocí zpráv SMS. Jednotka po příjezdu na místo požáru se zařadila do hasících prací podle upřesnění HZS Strakonice. Na základnu se jednotka vrátila v 17.45 hod.(Zásahu se zúčastnili : Škopek Petr, Škopek Jiří, Prokop Tomáš, Šimák Miroslav ml., Přílepek Jaroslav ml., Přílepek Roman)

Obrazek  Obrazek  Obrazek

29.března - v 10.30 hod. se ozvala siréna na svolání zásahové jednotky sboru. Členové se po příchodu do zbrojnice dozvěděli , že hoří chata v Dřešíně.  Jednotka vyrazila tímto směrem, ale zhruba v polovině cesty (v Městském lese) se dozvěděla, že se jedná o planý poplach. Někdo pálil v lese klestí a nenahlásil to na SOPIS do Tábora a to bylo považováno za požár v chatové oblasti.(Zásahu se zúčastnili : Chvosta Petr,Škopek Petr, Přílepek ¨Jaroslav ml., Prokop Tomáš, Přílepek Roman,Pechlát Michal)

16.dubna - ve 12.55 hod se ozvala siréna na svolání zásahové jednotky sboru. Po příchdu a spojení na SOPIS do Tábora se jednotka dozvěděla , že hoří les u obce Zlešice. Po příjezdu na místo se členové zásahové jednotky zapojili do hasebních prací. Společně s HZS Strakonice a SDH Čestice. Po uhašení a kontrole místa požáru se jednotka vrátila zpět do Volyně po 16 hod . (Zásahu se zúčastnili: Přílepek Jaroslav ml., Šimák Miroslav st., Škopek Petr a Jakub Pechlát)

Obrazek  Obrazek  Obrazek

20.dubnaVe 14.30 hod. vyrazila 3 člená skupina k požáru divoké skládky u Školy v přírodě. Jeden ze členů sboru náhodou jezdil v těchto místech na kole a všiml si, že se zde kouří od skupiny stromů,nedaleko nich někdo pálil dřevěná kola (po kterých zbyly ocelové obruče) a jiný odpad. Oheň zřejmě přeskočil i  na starý suchý pařez, který se nacházel vedle spáleniště a ten zahořel. Zásahová skupina se ohlásila na SOPIS doTábora , že vyjíždějí a není potřeba povolat HZS Strakonice. Díky včasnému zásahu nedošlo k rozšíření požáru na větší rozlohu. Zásah byl ukončen po 16.hod. (Zásahu se zúčastnili: Šimák Miroslav ml., Šimák Petr, Pechlát Jakub)  

Obrazek  Obrazek  Obrazek

1.června - ve 14.30 hod. se městem rozezněla siréna na svolání zásahové jednotky. Když se členové dostavili do hasičárny, už bylo od příchozích známo kam pojedeme. Na náměstí před Domem s pečovatelskou službou,hořel osobní automobil značky Škoda Favorit.Po příjezdu jednotky jsme začali hasit ,podařilo se otevřít  kapotu vozu a uhasit oheň, poté jsme odpojili akumulátor vozu. Poté bylo místo události předáno HZS Strakonice. Velkou pomocí bylo, že majitel vozu se snažil uhasit vozidlo pomocí hasících přístrojů, čímž zabránil rozhoření vozu. Na základnu se jednotka vrátila v 15.00. (Zásahu se zúčastnili: Pecka Oldřich, Přílepek Jaroslav ml.,Prokop Tomáš a Škopek Petr).

Obrazek

27.června - ve 20.00hod. byli obeznámeni pomocí mobilních telefonů členové zásahové jednotky na padlou větev v Dobřanovské ulici. Po příchodu do zbrojnice byl tento zásah zrušen, protože jeden člen bydlící nedaleko, tuto překážku odstranil. Ale pomocí vysílačky byla jednotka vyslána do obce Předslavice, kde měl být zaplavený sklep rodinného domu.Po příjezdu do Předslavic viděli členové skutečnost. Nejdenalo se o zatopený dům,ale o zatopenou náves, přez kterou šel velký tok o hloubce zhruba 1 m a šířce několika metrů. Jednotka dorazila těsně za jednotkou HZS Strakonice. Poté byli členové požádáni,aby zkontrolovali obce Všechlapy a Kamená. Když přijel velitel z HZS Strakonice, byla jednotka vyslána na výpomoc do Malenic.Po příjezdu do Malenic a po domluvě s místními hasiči se jednotka vrátila zpět do Předslavic. Odtud byla povolána starostkou města zpět do Volyně. Po příjezdu do Volyně prováděla jednotka monitoring řeky a průběžně podávala zprávy paní starostce.

Obrazek  Obrazek  Obrazek

28.června - ve 2.30hod. byla jednotka povolána na uvolnění česel za plynárnou. Česla, která zde jsou, byla zanesena velkým množstvím větví a různého materiálu z polí. Tento potok se rozléval  po celé délce ulice Dr.Bezděka. Po vyčištění česel byla ulice opět průjezdná bez problémů. Po návratu do zbrojnice byla jednotka vyzvána,aby začala projíždět a varovat lidi,před hrozícím nebezpečím. Ve 4.30hod. byl vyhlášen 3.stupeň povodňové aktivity. Ve městě se začali stavět hráze z pytlů s pískem v nejohroženějších místech. V 6.30hod. se naplnili nejhorší obavy, voda se vylila u bývalého zahradnictví do ulice Žižkova, přilehlích domů a náměstí Hrdinů. Okolo 6.40hod. jela osádka AVIE do chatové oblasti evakuovat obyvatele chaty v chatové oblasti VALCHA. Při cestě pro věci osadníků se na podmáčené cestě s AVII utrhla krajnice a vozidlo se převrátilo na bok. Došlo ke zranění dvou osob, které byli ošetřeny ZZS Strakonice. Událost byla prošetřena POLICIÍ ČR. Zhruba v 9.00 hod voda začala klesat a práce s odstraňováním následků povodní začali. Na pomoc nám přijeli sbory z Vacovic a z Čepřovic. Všechny sbory začali čerpat vodu všude, kde byla třeba. V odpoledních hodinách začala oprava AVIE a večer byla opět připravena k odklízení po povodni.

Obrazek  Obrazek  Obrazek

29.června - celý den prováděli jednotky odsávání vody z prostor bývalého zahradnictví, firmy ALDAST, a rodinných domů zasažených vodou. V odpoledních hodinách se všechny jednotky přemístnili do domu za čističkou odpadních vod. Zde bylo konečně možné začít s odsáváním zatopeného domu a zahrady. Dříve toto nebylo možné provést z důvou vysoké hladiny vody v řece.Po 22.00hod. se jednotky z Vacovic a Čepřovic vrátili zpět do svých obcí.

30.června - celý den byly prováděny odklízecí práce, čerpání a čištění studní, vysávání sklepů. Ve večerních hodinách členové jednotky vyprali hadice od bahna a dali je sušit.

1.července - ve 20.15 hod byla jednotka svolána pomocí mobilních telefonů (SMS zpráv) na likvidaci stromů ,které se dostali do řeky Volyňky v Radošovicích. Jednotka se vrátila zpět do Volyně ve 22:40hod.

6.července - ve 13.40 hod. byla povolána jednotka pomocí SMS na odstranění ucpaných česel v ulici dr.Bezděka. Voda se opět rozlévala po silnici až k ulici Zámecká. Po uvolnění česel se potok vrátil do svého koryta.

2.srpna - v 18.30 hod. vyjela zásahová jednotka na výzvu ze SOPIS Tábor na padlé stromy na silnici č.144 za obcí Předslavice. Po příjezdu na místo byla pomocí mobilního telefonu povolána jednotka HZS Strakonice. Na silnici směrem na Prachatice bylo přez cestu celkem 48. stromů, které bylo třeba odstranit. Mezi stromy totiž byli uvězněny 3. osobní vozy i s osádkami. Po příjezdu traktoru z Předslavic a jeřábu z HZS Strakonice se podařilo komunikaci uvolnit ve velmi krátkém čase. Na pomoc přišli i dobrovolní hasiči z Tvrzic. Po uvolnění silnice se jednotka vrátila na základnu ve 20.15 hod. (Zásahu se zúčastnili: Škopek Petr, Škopek Jiří, Pecka Oldřich,Přílepek Roman, Chvosta Petr)

Obrazek  Obrazek  Obrazek

4.srpna -  v 9.30 vyjela skupina 2 členů na čerpání studny na nábřeží Dr.Kafky ve Volyni. V 10.10 hod.byla telefonicky tato skupina vyzvána ,aby vyjela s vozidlem KAROSA na zásah k hořícímu vozidlu AVIA cca 2 km za Volyni směrem na Vimperk. Cestou k zásahu byl přibrán další člen jednotky. Po příjezdu na místo bylo provedeno uhašení vozidla pomocí "vysokotlaku". A po předání místa požáru HZS Strakonice se skupina vrátila k čerpání do Volyně.

Obrazek  Obrazek  Obrazek

30.prosince - v  11.00 hod. vyjela 3-členná skupina na žádost obce na úklid vozovky v ulici Halasova. Jednalo se o technický zásah, který neměl stupeň důležitosti,proto nebyla spuštěna siréna.Jednotka se vrátila ve 14.00 hod. (Zásahu se zúčastnili: Šimák Petr, Pechlát Michal, Šimák Miroslav st.)