Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2011

13. 12. 2011

 

Dámy a pánové, vážení hosté, mladí hasiči
 
Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Volyňských hasičů v uplynulém roce 2011.
 
Závěrem loňského roku 2010 jsme uspořádali již tradiční zimní vycházku pro děti a dospělé. Tentokrát okolo řeky „Na Valše“. Počasí nám přálo, výlet se vydařil. Tuto vycházku uskutečníme i letos na Silvestra.
 
V Lednu se opět členové věnovali přípravě tradičního hasičského bálu. Odměnou za naši snahu nám byla opět velmi pěkná návštěva plesu, dobrá nálada většiny zúčastněných i slušný příjem do pokladny sboru.
 
V Únoru byla provedena v odborném servisu oprava vozidla AVIA. Při opravě byly vyměněny části přední nápravy, brzdy a další součástky. Vozidlo pak prošlo STK bez problému. Naše AVIA je z roku 1976 a tak je stále těžší ji udržet v provozu a akceschopného stavu. Proto navrhujeme její výměnu za nové vozidlo. Všechno je závislé na financích, které se město Volyně (zřizovatel JSDHO) snaží sehnat. Doufáme, že se dobrá věc podaří a v dohledné době nový dopravní automobil bude stát ve zbrojnici.
 
V měsíci Březnu se velitelé družstev a strojníci (8 členů) zúčastnilo pravidelného školení, které je každým rokem na HZS ve Strakonicích.
V naší zbrojnici se konalo školení na obsluhu motorové pily,na kterém byli i hasiči z okolních obcí.
Jednotka byla povolána k požáru trávy,jednalo se planý poplach.
Pozvali jsme naše ženy hasičky na oslavu u příležitosti MDŽ.Účast sice nebyla 100%, ale odpolední posezení se líbilo.
 
V Dubnu se v naší zbrojnici konal aktiv, za účasti zástupců sborů okrsku Volyně. Dne 9.4.výjezd jednotky do Černetic k požáru domu,opět se jednalo o planý poplach,na dvoře zjištěno pálení klestí.
Dále byly svolány brigády na jarní úklid okolí hasičské zbrojnice a přípravy dřeva. 30. dubna jsme tradičně stavěli máječek na naší zahradě, který jsme pak hlídali až do rána.
 
Začátkem Května se zástupci našeho sboru spolu s vedením města Volyně zúčastnili oslav osvobození a kladení věnců u pomníků ve Volyni a v Zechovicích.
Také začala soutěžní sezona požárního sportu. Letos se postupové kolo konalo v Hošticích u Volyně. Volyně byla zastoupena 3 družstvy – muži A a B a též družstvem žen, z čehož jsme měli velikou radost.A výsledky nebyly vůbec špatné.muži A 3.místo,muži B 5.místo,ženy 3.místo.V jednotlivcích ma 100.m překážek Šimáková Vlasta 6.místo,Šimák Petr 6.místo.
 
V Červnu jsme na zahradě u hasičárny v rámci oslav dne dětí upořádali soutěžní odpoledne v duchu soutěže FIREMAN,večer zakončené opekáním vuřtů.
Dne 6.6. jednotka uskutečnila výjezd na odstranění stromů na silnici za obcí Nišovice.
Na koupališti byla soutěž mladých hasičů „O pohár starosty města Volyně“. Soutěž se konala za krásného letního počasí a celkem startovalo    družstev. Podařilo se nám zajistit pěkné věcné ceny pro vítězná družstva.Město Volyně nám věnovalo na tuto akci příspěvek v hodnotě 5000 Kč.
Zástupci našeho sboru se také zúčastnili oslav žehnání nového praporu SDH v Malenicích.
 Družstvo starších žáků se pod vedením p. Šimáka a p. Prokopa vyrazilo se svými kamarády z Benešovy Hory na Moravu do Senetářova, kde se zúčastnili soutěže. Druhý den pak navštívili Moravský kras.
Družstva mužů vyjela na pohárovou soutěž do Němčic,kde skončily na 6. a8.místě.
 
V Červenci se každým rokem se koná soutěž v požárním sportu ve Vacovicích, kterou náš sbor pravidelně navštěvuje.Letos byla Volyně zastoupena 3 družstvy (muži A, B a ženami). Ani jednomu družstvu se však letos nedařilo a vybraly si „černou sobotu“ jelikož obsadili poslední místa. Doufám, že v příštím roce budeme mít více štěstí.
Na víkend 29. – 31. 7. Jsme pro naše mladé hasiče uspořádali soustředění s přenocováním ve stanech na zahradě naší zbrojnice. Počasí této akci zrovna nepřálo, ale i tak se dočkala velmi kladného hodnocenídětem se líbilo.
 
V Srpnu, jako každý rok, jsme připravovali označení míst pro stánky na Volyňskou pouť. Letos to bylo ale o mnoho složitější, neboť pouť probíhala v Čelakovského ulici, nikoli na náměstí jako v minulosti. Pouť se ale i přes tyto problémy podařilo zajistit. Pouť je po hasičském bále druhou akcí, z které plynou finanční prostředky do kasy našeho sboru.
V tomto měsíci také nastoupilo naše družstvo mužů na soutěži v Malenicích a skončilo na8. místě.
Vozidlo LIAZ bylo na pravidelné technické kontrole, kterou absolvovalo bez problémů.
 
Měsíc záři jsme věnovali přípravě závodu jednotlivců ve víceboji
 „O pohár Volyňského FIREMANA“
Družstvo mužů vybojovalo na pohárové soutěži v Krajníčku krásné 2. místo.
Dále byla podzimní brigáda, při které začala obnova oplocení areálu naší hasičské zbrojnice,které bylo již ve velmi špatném a havarijmím stavu.
 Pro naše mladé hasiče jsme obdrželi dotace z MŠMT a to 3340 Kč, díky kterým jsme pro ně zakoupili nové proudnice a přilby.
V České spořitelně ve Volyni, kde máme účet byly provedeny změny a aktualizace podpisových vzorů dle nové legislativy.
 
V Říjnu se v hasičské zbrojnici konal již 5. ročník „Volyňského FIREMANA“. Počasí letos vůbec nepřálo, ale na zápalu soutěžících to neubralo.Opět byla velmi dobrá úroveň soutěže.Mimo pravidelných účastníků si víceboj vyzkoušeli i nový borci a to až z okr.Kladno.
Dne 16.10 jednotka zasahovala u požáru kontajneru ve Volyni.
22. 10. Pak byl SDH Volyně pořadatelem okresní soutěže branného závodu všestrannosti mladých hasičů. Do Volyně přijelo celkem    družstev a dohromady cca 350 mladých hasičů a vedoucích, Pro nás to znamenalo zajistit vyznačení tratě a zajistit občerstvení. Celkem jsme ohřáli a vydali přes 60 kg párků a klobás a cca. 200 litrů teplého čaje. Všem, kteří se na této akci podíleli, patří velký dík. Chtěl bych poděkovat i městu, které poskytlo příspěvek 5000 Kč a také MěKS za zapůjčení stolů a lavic a stanů.
 
V listopadu jsme pokračovali ve výstavbě nového oplocení. Pokračovat bychom chtěli znovu v jarních měsících.
Z grantu JČ kraje, který činil okolo 40000 Kč, jsme zakoupili nový naviják na vozidlo KAROSA CAS-24K, o výkonu 4t. V současné době se připravuje držák pro montáž na vozidla. Myslím si, že tímto náš sbor získal další potřebnou výbavu.
Byl svolán podzimní aktiv okrsku. Na něm jsme se mimo jiné dozvěděli o zvýšení odvodu členských příspěvků na OSH ST ze 60 Kč na 100 Kč.
V tomto měsíci také začaly přípravy na dnešní výroční valnou hromadu.
 
Z této zprávy je vidět, že ve Volyni máme poměrně pestrou činnost. Mimo to výbor se pravidelně schází 1x za měsíc k projednání aktuálních úkolů. Preventisté zajišťují hlídky na akcích MěKS. Dle možnosti provádíme školení členů JSDHO, nositelů dýchací techniky nebo cvičné jízdy řidičů. Strojníci provádí po celý rok běžnou údržbu svěřené techniky a výbavy.
 
Ale aby zde nebyly jen slova chvály. Nedaří se nám do většiny akcí zapojit větší počet členů. Hlavně tedy z mladší generace. Na brigády se schází stále stejná parta. Například o úklid ve zbrojnici se starají neustále 3 – 4 dlouholeté členky sboru. Mladší členy či členky vidíme na těchto akcích málokdy.Nejedná se jen o brigády,ale i o zajištění soutěží či práce kolem hasičského plesu.Myslím, že tato situace je potřeba změnit. Slyšel jsem od některých,že o brigádách nebyli informováni, ačkoliv většina aktuálních informací je umístěna na webové stránce www.hasicivolyne.estranky.cz nebo na facebooku,popřípadě ve skřínce na náněstí.
Úkolem nás všech proto je překonat tento generační rozdíl, abychom měli své nástupce a pokračovatele.
Vím dobře, že v dnešní uspěchané a náročné době je těžké si najít čas na práci za kterou není zaplaceno, která se dělá zdarma.
 
 Dovolte mi teď několik čísel:
 
SDH má k dnešnímu dni celkem 146 členů z toho 33 žen. Pak členů kterým je nad 60 let je v našem sboru 43 a mladých hasičů 29.
V letošním roce bylo 7.zásahů.
Počet brigád 8.
Celkem bylo odpracováno cca 480 hodin.
 
Závěrem bych chtěl poděkovat zástupci města Volyně za výbornou spolupráci a hlavně finanční pomoc a podporu.
 
Dále také SDH Čepřovice, Přechovice, Hoštice, Nišovice, Vacovice a Malenice za spolupráci a pomoc při materiálním zajištění pořádaných soutěží a akcí.
 
Vedoucím kroužku mladých hasičů a všem, kteří jim při práci s dětmi pomáhají.
 
Nakonec mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste po celý letošní rok věnovali svůj volný čas práci pro SDH Volyně.
 
Na úplný závěr bych chtěl Vám, Vašim rodinám a přátelům popřát pohodové prožití nadcházejících Vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí do roku 2012.
 
 
                                                                                                  Petr Chvosta
                                                                                                  starosta SDH