Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2010

7. 11. 2010

 Zpráva

 
O činnosti SDH Volyně pro Výroční valnou hromadu za rok 2010, která se koná 30. 10. 2010 v sále na Nové ve Volyni.
 
Dámy a pánové, vážení hosté, hasiči a hasičky
Dovolte mi Vás seznámit s činností SDH Volyně v roce 2010.
 
Poslední den roku 2009 jsme uspořádali již tradiční vycházku k rybníku na Mladi. Bylo pěkné počasí a výlet se vydařil.
 
Leden je pro nás všechny ve znamení příprav na tradiční hasičský bál. Opět se nám dařilo. Ples navštívilo přes 200 lidí, kteří se celý večer dobře bavili.
 
V Únoru byl do naší zbrojnice svolán aktiv okrsku Volyně, na kterém proběhly volby. Starostou okrsku byl znovu zvolen pan Řízký. Do okresní rady žen byla navržena pí Sellnerová. 20. 2. byla pro mladé hasiče uspořádána exkurze na HZS Strakonice, která se líbila nejen dětem ale i dospělým.
 
Dne 3.3.navštívili naši hasičskou zbrojnici děti z Mateřské školky veVolyni.6. 3. jsme pro naše ženy připravili překvapení, uspořádali jsme pro ně oslavu MDŽ. Překvapení se velmi zdařilo a odpolední posezení se ženám líbilo. Březen je také měsícem, ve kterém probíhá školení velitelů a strojníků JSDHO na HZS ve Strakonicích. Oproti minulým ročníkům, si letos účastníci mohli teorii vyzkoušet i v praxi. Tuto změnu si všichni pochvalovali, zejména nováčci. Dále bylo vozidlo AVIA připraveno na pravidelnou technickou prohlídku, kterou prošlo bez závad.
27. 3, se starosta sboru, pan Chvosta zúčastnil okresního shromáždění delegátů SHČMS, které se konalo v Bavorově. Na tomto shromáždění byl zvolen nový výbor,v čele se starostkou OSH Strakonice paní Boukalovou.
 
 
V dubnu jsme začali s opravou a výměnou nádrže na vodu u zásahového vozidla LIAZ. Stávající nádrž již byla několikrát opravována, avšak přetrvávaly problémy s únikem vody. Proto jsme se rozhodli pro výměnu nádrže za novou. Novou nádrž nám vyrobila na zakázku firma pana Vozandycha z Volyně. Byla vyrobena s maximální pečlivostí a přesně pasovala na místo staré nádrže. Tímto bych všem zaměstnancům chtěl ještě jednou poděkovat. Rozhodli jsme se demontáž i montáž do vozidla provést svépomocí ale nebyla to vůbec lehká práce. Nicméně jsme tím ušetřili mnoho finančních prostředků. Nad touto opravou jsme strávili cca 180 hodin. Na konci měsíce jsme tradičně hlídali májku a tentokrát bylo i pečené sele.
 
Dne 8.5.byla družstva MH ve Strakonicích na soutěži Otavský plamínek.
V květnu jsme zajišťovali uspořádání 1. kola soutěže v požárním sportu okrsku Volyně, které se konalo v areálu hasičů z Přechovic. I přes velkou nepřízeň počasí, kdy pršelo a soutěž musela být na chvilku přerušena, byla nakonec zdárně a bez úrazů zúčastněných hasičů dokončena. Družstvo mužů obsadilo 6.místo.
Mladí hasiči se zúčastnili soutěží v Poříčí a Sousedovicích.                                                         
 
5. června měli naši mladí hasiči soutěžní odpoledne a branný závod, který byl večer zakončen táborákem. Každý závodní si odnesl drobnou sladkou odměnu.
V rámci oslav 135. výročí založení SDH Volyně, jsme 12.6. uspořádali na fotbalovém hřišti TJ Slavoje Volyně „Den s hasiči“. Dopoledne proběhal soutěž mladých hasičů pod záštitou hejtmana JČ kraje, pana Zimoly. K naší velké radosti se nakonec mladým volyňským hasičům podařilo zvítězit.
                                                                                      
Odpoledne soutěž pokračovala Šumavskou hasičskou ligou dospělých, ve které už se domácím borcům příliš nedařilo. Volyňáci na to ale reagovali s úsměvem na tváři se slovy, že „není důležité vyhrát ale zúčastnit se“. Poháry pro vítěze věnovalo město Volyně. muži.1.Sudoměř 2.Drachkov 3.Žernovice
ženy. 1.Žernovice 2.Budilov B 3.Budilov A
Naši kamarádi, hasiči z obce Branná u Třeboně, tu mimo jiné také předvedli ukázku historického vozidla Tatra z roku 1937. Se kterou sklidili veliký úspěch. Zajištění této akce nás stálo hodně úsilí. Celý den jsme zajišťovali jak chod soutěže, tak občerstvení a další servis pro účastníky. Obě soutěže proběhly za pěkného počasí. A celá akce byla dobře hodnocena nejen soutěžními družstvy ale i diváky, kteří si našli na stadion cestu. A chtěl bych také všem, kteří se na zajištění hladkého průběhu celé akce podíleli poděkovat 26.6.byli naši nástupci na soutěži ve Střelských Hošticích.
 
V červenci se někteří naši členové zúčastnili jednodenního zájezdu na koncert dechových hudeb v obci Jehnědno u Písku. Zájezd se účastníkům moc líbil. Dále také bylo po několikaleté odmlce znovu založeno družstvo žen ve složení Přílepková M., Prokopová I., Nestřebová L., Šimáková V., Sellnerová D. ,Pecková M. a Škopková J., které pod vedením Jaroslava Přílepka ml. za velmi špatného deštivého počasí obsadily na soutěži ve Vacovicích 1. místo, které poté řádně oslavily. Doufám,že v příštím roce navážou na letošní úspěch.
Na konci měsíce bylo vozidlo LIAZ osazeno nově zakoupenou sadou výstražných světel. Vozidlo bylo na pravidelné technické prohlídce. Firma Elektro Švehla Malenice věnovala našim nejmenším hasičům sadu mikin.
 
Na začátku srpna postihly naší republiku, zejména sever rozsáhlé povodně. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli operativně pomoct postižené obci Chrastava u Liberce darem ve výši 8.000 Kč. Za část těchto peněz byly nakoupeny úklidové prostředky,část jsme darovali hotově. Další humanitární pomoc věnovali občané a   Město Volyně.Z Volyně dopravila tyto prostředky autodoprava p. Šimáka. Mladí hasiči bojovali na soutěžích a to Bohumilicích,Česticích a Štěkni
 
V září se dočkala naše mašina PPS-12 z roku 1976 celkové opravy včetně lakýrnické práce. Tuto opravu kvalitně provedl pan Řízký. Někteří naši členové se zúčastnili jednodenního výletu na znojemské vinobraní.
 
2. října se konal ve Volyni již 4. ročník soutěže jednotlivců ve víceboji o pohár „Volyňského firemana“. Soutěže se zúčastnilo cca 30 závodníků, z různých koutů JČ kraje, kteří změřili síly v několika disciplínách. Třešničkou na dortu bylo tradiční večerní posezení. Výsledky:         1.Kubín M.SDH Studená 2.Brůžek P.SDH Branná 3.Lenc V.SDH Volyně veteráni nad 40.let 1.Řízký V.SDH Čepřovice2.Kouba K.SDH Vacovice 3.Chvosta P.SDH Volyně
                                                       
18. 10. jsme se ve spolupráci s HZS Strakonice a SDH Vlachovo Březí zúčastnili dnu s IZS,s názvem Nejhorší je nevědět,který se konal ve Volyni v prostoru za lékárnou. Tato akce byla zaměřena na ukázky vyprošťování lidí z vozidel při autonehodách, práce hasičů ve výškách a hašení hořlavých kapalin. Akce byla určena dětem z volyňských škol. 23.10.byl uspořádán v Tchořovicích na Blatensku závod Požární všestrannosti Mladých hasičů.
 
 
Jak můžete vidět, činnost volyňských hasičů je velmi pestrá. Ale jsou také věci, které se nám nedaří. Jednou z nich je například družstvo mužů, které by bylo schopno reprezentovat náš sbor na soutěžích v požárním sportu. Ze strany mladších ročníků není o tuto činnost zájem, což si myslím že je velká škoda. Doufám však, že se nám tento problém do příštího roku podaří vyřešit.
Další věci se kterou stále bojujeme, je úklid a udržení čistoty a pořádku v hasičské zbrojnici. Netýká se to jen zásahové činnosti ale i dalších kulturních akcí. Pořádek a čistotu zajišťují stále ti samí lidé.
Nepodařilo se nám vybudovat nové oplocení celého areálu hasičské zbrojnice, které je v havarijním stavu, nátěr okapů a oken.
Doufám, že se nám stejně jako vybudování nového družstva mužů i tyto nedostatky podaří v co nejkratší době vyřešit.
 
Závěrem mi dovolte poděkovat zástupci města Volyně za spolupráci a finanční podporu. Sborům z okolí za spolupráci při zajišťování soutěží. Dále chci poděkovat Vám všem, kteří pracujete ve prospěch SDH Volyně. Členům jednotky JSDHO za dobře odvedenou práci v oblasti zásahové činnosti. O. Peckovi za vedení internetových stránek www.hasicivolyne.estranky.cz a Mírovi Šimákovi ml.a Jardovi a Romanovi Přílepkovím za vedení 3 družstev mladých hasičů a všem kteří jim s mladými hasiči pomáhají.
 
Všem přeji hodně zdraví a štěstí v osobním životě,také mnoho zdaru v práci a to nejen u hasičů.
                                                                 
 
 
 
Děkuji za pozornost.                                                        
 
                                                                                         Petr Chvosta
                                                                                         starosta SDH