Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2007

12. 1. 2008

Ve Volyni 15.12.2007

Dámy , pánové ,vážení hosté !!!

Dovolte mi ,aby jsme Vás seznámil s činností SDH Volyně  v roce 2007.

          Ještě v prosinci minulého roku ,se nám podařila věc, která náš sbor trápila již několik let.Dne 7.12.2006 jsme ve splupráci se zaměstnanci VaK Jč prověřili stav a funkčnost 30-ti hydrantů na území města Volyně.Bylo zjištěna 17 funkčních hydrantů, 5 má nízký tlak  a 8 hydrantů je zcela nefunkčních.Nadále se hodláme tímto zabývat a po domluvě s městem Volyně nechat špatné hydranty opravit.Chtěl by jsem poděkovat paní starostce města p.Lence Nestřebové,která vyjednala tuto kontrolu u firmy VaK Jč.

Poslední den roku 2006 jsme si udělali vycházku do okolí Volyně "k Ludmile". Za hezkého slunného počasí se vycházky zúčastnilo 30 lidí,nejen hasičů, ale i kamarádů a dětí.Rád bych, aby se ze "Silvestrovské vycházky" stala tradice,snad půjdeme i letos.

          Měsíc LEDEN jsme jako již tradičně věnovali "Hasičskému bálu". Práce okolo přípravy plesu se opět vyplatila.Tombola byla bohatá,návštěva  plesu byla více než dobrá.Zisk do naší pokladny sboru nás potěšil.Hudba p.Jůzka hrála k tanci a poslechu do ranních hodin.Doufáme ,že tomu tak bude i příští rok v lednu.

Naší Hasičsko zbrojnici zdobí od ledna nové vstupní dveře,které nahradily stávající už letité a nevyhovující.Nové dveře zhotovila firma p.SELLNERA, osadil je náš člen  a kamarád Honza SELLNER s brigádníky.

          Měsíc ÚNOR ,byla provedena oprava brzd a výfuku u naší AVIE,která potom prošla na STK bez problémů.Byly objednány nové vycházkové uniformy,které sbor zaplatil z finančních prostředků utržených z poplatků za stánky o "Volyňské pouti".Dále jsme pogratulovali naší dlouholeté člence a kamarádce Miluši Prokopové k jejím kulatým narozeninám.

          Měsíc BŘEZEN na HZS Strakonice proběhlo školení velitelů a strojníků JSDH Obcí.Z jednotky Volyně se školení zúčastnili strojníci:Přílepek Jaroslav.ml.,Chvosta Petr.,Prokop Tomáš.,Škopek Petr., Velitelé: Přílepek Jaroslav.st.,Šimák Miroslav.ml., Přílepek Roman.Dále v tomto měsíci odborná firmy z Písku zajistila opravu a revizi plynového kotle ve zbrojnici.Byla projednána účast asistenčních hlídek v sálé "Na NOVÉ", v minulosti se vyskytly problémy v kvalitě služeb na akcích. Na Velikonoční pondělí se uskutečnil "výšlap" do Malenic na jarní "NECKYJÁDU".

          Měsíc DUBEN byl měsíc kdy byla svolána brigáda na jarní úklid ,spravovali jsme podlahu a malovali klubovnu,byla posečená tráva v areálu zbrojnice a okolí.Tato brigáda byla predčasně ukončena výjezdem zásahové jendotky k požáru lesa u obce Přechovice,který vznikl od pálení klestu bez dozoru.Znovu jsme byli v této lokalitě 26.4. Dále byl v naší zbrojnici jarní aktiv okrsku, který řídil starosta oksku pan Václav Řízký.Naplánovali jsme dvoudenní zájezd pro členy a jejich rodiny na měsíc červen. Olda Pecka zajistil revizy dýchací techniky na HZS Strakonice.30.4. jsme postavili máj na naší zahradě a hlídali do rána, úspěšně.

          Měsíc KVĚTEN hned na začátku měsíce se členové sboru zúčastnili oslav 1.Máje a dne osvobození,kladení věnců u pomníku.Dne 8.5. proběhlo celodenní školení zásahové jednotky SDH obce.Dopoledne byla teoretická část  v klubovně ,kdy jsme probírali požární řád.Odpoledne jsme si v praxi vyzkoušeli naše dovednosti v komunikaci s vysílačkami při hašení simulovaného požáru v areálu lomu Zechovice.Toto cvičení je dobrá věc,hlavně pro mladší členy jednotky.Proto se bude příští rok opakovat.Družstvo mužů Volyně se zúčastnilo 1.kola v požárním sportu v Malenicích,skončili jsme na 3.místě.

          Měsíc ČERVEN, stalo se již tradicí že na začátku měsíce pořádáme na zahradě zbrojnice odpoledne plné soutěží a her pro naše děti.Letos byla ukázka slaňování z věže se záchranou osob,předvedl ji Honza Hejlík.V podvečer se konala soutěž dospělích ve střelbě ze vzduchovky,večer pak posezení u táboráku s opékáním buřtů.V polovině měsíce nás zasáhla smutná zpráva, zemřel náš dlouholetý člen pan Mojmír ŠVEHLA. Členem SDH Volyně byl celých 68 let,můžeme tedy říci, že pan Švehla prožil s Volyňskými hasiči celý život, pracoval ve výboru, byl velitelem,zúčastňoval se masopustních průvodů, v důchodovém věku psal několik roků kroniku našeho sboru. Byli jsme pozváni s praporem do nedalekých Dolan na oslavy založení zdejšího hasičského sboru a žehnání nového praporu SDH Dolany.Na náš prapor byla připevněna Pamětní stuha z této akce. Na konci měsíce se uskutečnil plánovaný dvoudenní výlet do severních čech a výletem do pevností v Německu.Autobus byl plně obsazen a výlet se všem moc líbil.

          Měsíc ČERVENEC naše družstvo se účastnilo soutěže v požárním sportu v obci BRANNÁ u TŘEBONĚ. Dařilo se nám, skončili jsme na 2.místě a tím dobře reprezentovali náš sbor i město Volyni.Strojníci připravili vozidlo LIAZ na technickou prohlídku. V polovině měsíce se soutěžní družstvo zúčastnilo ,již tradiční soutěže v požárním sportu " O pohár starosty obce Vacovice".Na konci měsíce jsme opravovali značení míst pro stánky na volyňském náměstí.Příprava a samotné vybírání poplatků proběhlo bez problémů, proto v této činnosti, po dohodě s městem, hodláme pokračovat.

          Měsíc SRPEN v polovině měsíce oslavil 50-té narozeniny ve zbrojnici naš kamarád a skladník sboru Miroslav Šimák st. Od prázdnin má SDH Volyně vlastní internetové stránky.Tyto stránky stále vznikají, správcem je zatím Olda Pecka, kterému bych chtěl tímto moc poděkovat za práci a čas který tomu věnuje.Na závěr schůze uvidíte malou prezentaci z těchto stránek.Město Volyně coby zřizovatel jednotky SDH obce, obdrželoz krajského úřadu účelovou dotaci na vybavení a provoz jednotky ve výši cca 90.000,-Kč.Koncem měsíce proběhl výcvik práce s ejektorem, provedli jsme čištění studny v obci Milejovice.Dále jsme dováželi vodu na hřiště SLAVOJ-e Volyně a dále nacvičovali hašení pěnou na koupališti.

          Měsíc ZÁŘÍ byly svolány dvě sobotní brigády na úklid a opravu požární zbrojnice a okolí, přípravu techniky na zimní období.Účast členů na těchto brigádách byla dobrá, splnili jsme tak velkoou část plánovaných úkolů,nátěry okapů,sečení trávy atd.. Sbor prostřednictvím obce zažádal o grand z Jihočeského kraje na další dovybavení jednotky SDH obce.Podařilo se tím získat prostředky ve výši cca 100.000,-Kč.Z těchto peněz byla zakoupena elektrocentrála HONDA s příslušenstvím a kalhoty k zásahovým oblekům ZAHAS IV.

          Měsíc ŘÍJEN nás na výborové schůzi navštívili zástupci firmy TEMS České Budějovice s nabídkou dotovaných telefonů a levnějšího volání pro hasiče.této nabídky někteří členové využili.V polovině měsíce jsme navštívili našeho dlouholetého člena p.Josefa MATĚJKU u příležitosti jeho 80-tých narozenin jsme mu předali blahopřání a malou pozornost.Tyto návštěvy jsou již tradicí a vždy je potěší.Koncem měsíce se uskutečnil ve zbrojnici podzimní aktiv starostů a velitelů oksku Volyně.Zde jsme se mimo jiné dozvěděli,že se zvyšuje v roce 2008 příspěvek odváděný na SH ČMS z 50,- Kč na 60,-Kč u dospělého člena a 40,- Kč u dětí.

          Měsíc LISTOPAD probíhali přípravy na dnešní Výroční Valnou Hromadu.Na zásahové vozidlo LIAZ jsme zakoupili dvě nové přední pneumatiky a namontovali jsme nové výstražné zábleskové zařízení,které nahradilo staré již dosluhující majáky.Tímto se zlepšila viditelnost vozidla při zásahu a tím i bezpečnost osádky.V den státního svátku 17.11. se konal v areálu zbrojnice 1.ročník soutěže jednotlivců v hasičském víceboji "O VOLYŇSKÉHO FIREMANA". Celkem se soutěže zúčastnilo 12. soutěžících.Kromě domácích borců,také hosté z Přechovic,Hoštic u Volyně, a Vacovic.Pohár pro vítěze převzal domácí závodník Václav LENC. Po vyhlášení výsledků se uskutečnilo přátelské posezení s pohoštěním.Tato akce se líbila a proto v příštím roce bude následovat 2.ročník.Celou soutěž vymyslel, zorganizoval a připravil náš velitel Miroslav Šimák ml. za což mu chci poděkovat.

          Měsíc PROSINEC jako každým rokem navštívil naše děti Mikuláš s nadílkou a čerty a letos byly čerti opravdu strašidelní.

          Po celý rok se pravidelně každý první pátek v měsíci scházel výbor našeho sboru.Účast na těchto schůzích byla dobrá,tímto děkuji Všem členům výboru za práci

Aby zde nebyla jen chvála,jsou věci které se nám stále nedaří. Je to úklid ve zbrojnici po příjezdu od zásahu,ošetření a uložení věcí.Toto se týká hlavně mladších členů sboru.

Na závěr několik čísel

SDH Volyně má k 15.12.2007 113 členů  z toho 29 žen.

Nejstarším členem je  pan Jan POŘÍZ   (nar.1913- 94 let)

Brigáda byla: 10x (cca 400hodin)

Turistická vycházka: 12x

           Závěrem mi dovolte poděkovat zástupkyni města Volyně za pomoc,spolupráci a finanční podporu.Okolním spřáteleným sborům za spolupráci. Chci poděkovat Vám všem,kteří jste během tohoto roku 2007 věnovali svůj volný čas práci pro sbor a své okolí.Vám i Vašim rodinám přeji pohodu o Vánočních svátcích a hodně zdraví v Novém roce 2008.Děkuji za pozornost.

     

starosta SDH Volyně

Petr Chvosta