Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2006

9. 9. 2007

Ve Volyni dne:2.12.2006

Dámy , Pánové , vážení hosté!!!

dovolte mi,abych Vás dnes seznámil s čiiností SDH Voyně v uplynulém roce 2006.

              Měsíc LEDEN jsme věnovali přípravě tradičního Hasičského bálu.Práce okolo bálu je hodně,ale vždy se vyplatí,také letos jsme zajistili bohatou tombolu.Návštěva plesu byla též výborná,bylo vyprodáno a při hudbě pana Nauše se návštěvníci plesu dobře bavili až do ranních hodin.Na konci měsíce byla provedena pravidelná technická prohlídka na voze AVIA.

              V ÚNORU navštívila naši výborovou schůzi tajemnice MěÚ a nabídkou na organizaci "Volyňské pouti" s tímto návrhem jsme souhlasili. Preventistou sboru byl zvolen ŠKOPEK Jiří.Byly odeslány 2 ks dýchacích přístrojů STURN na povinnou prohlídku do firmy MEVA Roudnice.

               V BŘEZNU jsme odeslaly z naší pokladny kolegům z SDH Stachy,peněžní dar ve výši 2.000 Kč na opravu střechy "Hasičského muzea",která byla zničena velkou vrstvou sněhu.Provedli jsme proškolení členů jednotky ohledně obsluhy kapesních radiostanic.Pan Pecka Oldřich nechal zhotovit domovenky a nášivky znaku města na uniformy.Jako každý rok se zúčastnili strojníci a velitelé pravidelného jarního školení na HZS Strakonice a to v počtu 7.členů.

                V DUBNU byla svolána brigáda na těžbu palivového dříví pro potřebu SDH a to ve svahu nad koupalištěm.Při této akci si brigádníci pořádně "mákli",odvezli dvě plná auta dříví.Náš oddíl turistiky se vydal na společný výlet na pouť "U Vojtěcha", tato "parta" uspořádala v letní sezóně několik zajímavých výletů na různá místa Šumavy.

                 V KVĚTNU byl v naší zbrojnici jarní aktiv okrsku Volyně,dostali jsme potěšující zprávu,že nám bude přiděleno vozidlo CAS-25K - Karosa,které doposud sloužilo na HZS Strakonice.Skupina 5-ti členů si udělala výlet na výstavu hasičské techniky PYROS do Brna.Bylo se na co koukat, počasí nám přálo, výlet se povedl.Domů jsme přivezli spoustu pěkných prospektů.Na konci měsíce ve zbrojnici oslavil 60-té narozeniny náš dlouholetý aktivní člen a každoroční"čert" pan Jan Blach.

                  V ČERVNU jsme zakoupili 9 ks nových ochranných přileb DRÄGER pro zásahovou jednotku obce.Byly hrazeny z prostředků dotace z Jč kraje.10.června proběhla na zahradě u zbrojnice oslava dne dětí.Odpoledně plné soutěží a her se moc líbilo,zpestřením byůla ukázka slaňování z věže zbrojnice,kterou nacvičili a posléze předvedli členové Roman Přílepek a Tomáš Prokop.Převzali jsme vozidlo CAS 25K na HZS Strakonice.Jsme rádi ,že toto vozidlo je u nás ve Volyni,i když není nové pro náš sbor je dostačující a nahradilo stávající cisternu,která nám sloužila 15.let.Zlepšila se tím akceschopnost jednotky SDH obce.Ale nic není bez problémů.Cisterna je vyšší (má 3,30m) a nevešla se do garáže,proto jsme museli zvětšit průjezdní výšku vrat prohloubením práhu.Jednotka zasahovala při likvidaci padlých stromů,čistění kanálů ve Volyni a okolí po přívalovém dešti.Zásah nebyl nijak jednoduchý,protože stromy u obce RAČÍ,byly padlé v drátech elektrického vedení u této akce jsme spolupracovali s HZS Strakonice a firmou EON.

                    V ČERVENCI přesněji 1.7.2006 se naše družstvo zůčastnilo první a letos i poslední soutěže v požárním sportu a to soutěže o "POHÁR STAROSTY OBCE VACOVICE".Soutěž proběhla hladce,skončili jsme na 10-tém místě,ale přesto jsme ze soutěže neodjeli s prázdnou.Strojník našeho družstva Jaroslav Přílepek st.,jako nejstarší cvičící dostal věcný dar.A to živého kozlíka,byl opravdu živí,naháněli jsme milého kozla po loukách v okolí "Vacovské hospody".Tento zážitek nám zúčastněným zůstane jistě dlouho v paměti.Mrzí mě , že se v našem sboru nenajde parta ,která by dala dohromady soutěžní družstvo.V posledních letech sbor investoval do úprav"mašiny" a vybavení soutěžního družstva nemalé finanční prostředky.Družstvo však v současné době nefunguje a tak věci zahálí v hasičárně,myslím si že je to škoda.V období letních prázdnin jsme pracovali na úpravě vjezdu do garáže.Většinu prací jsme prováděli svépomocí, vrata vjezdu upravila firma pana VOZANDYCHA.NA tuto úpravu město uvolnilo 30.000Kč.jednotka zasahovala u požáru samovznícených briketv obci NIŠOVICE,tohoto požáru se zúčastnilo 10členů. 

                    V SRPNU jsem si vzali na starost zajištění "Volyňské pouti",opravu a očíslování míst pro prodejce a výběr poplatků za místo.Pouť proběhla bez větších problémů,až na pár neurvalých  trhovců a nedostatek mobilních WC pro veřejnost.Byla provedena oprava brzd u vozidla LIAZ a následné předvedení na STK.

                    V ZÁŘÍ hned od počátku měsíce bylo vozidlo CAS-25K (Karosa) zařazeno do výjezdu.A hned jsme  vyzkoušeli její možnosti a to 2x.Poprvé při požáru stohu ,podruhé u malého požáru lesa "NA ŠIBENIČÁKU".Naši starou doposud věrně sloužící cisternu CAS-25 RTH jsme darovali kamarádům hasičům v nedaleké obci DRAHONICE.Kde nahradí jejich cisternu z roku 1961,což už je opravdový veterán.O víkendu 22.a 23. jsme uspořádali zájezd do sklípku na Jižní moravu do Čejkovic a Dolních Větsonic.Protože zájem našich členů o zájezd byl malý,jeli s námi  kamarádi z Vacovic a Strakonic.Zájezd byl pěkný,škoda že s námi nejelo více Volyňáků.

                     V ŘÍJNU  přesněji 14. byla svolána brigáda na úklid zbrojnice a okolí,také bylo provedeno vyčistění 4.studní ve Volyni,celkem se zúčastnilo 16 členů.Večer se uskutečnilo přátelské posezení u soudku piva a dobrých klobás.Pro zásahovou jednotku SDH byla zakoupena nová zásahová obuv od firmy ZEMAN,která odpovídá daným  normám v počtu 13 ks.Jednotka byla dále dovybavena 5 ks zasahových kabátů ZAHAS IV.Vybavenost jednotky se za poslední roky výrazně zlepšila.Příští rok v tomto trendu hodláme pokračovat.Vše je závislé na finančních prostředcích.

                       V LISTOPADU na výborovou schůzi přišel pan HOUZIM Jiří z MěKS,abychom dohodli organizaci požárních hlídek  při akcích,plesech a divadlech v sále "NA NOVÉ" ve Volyni.Začali jsme přípravy na Výroční Výborovou Hromadu(která se koná dnes).Proběhl podzimní aktiv sborů okrsku Volyně,kde se prezentovala též zástupkyně Poštovní Spořitelny a informovala o vedení účtů sborů.Strojníci provedli přípravu na zimní období.

                        V   PROSINCI proběhla "Mikulášská nadílka",přípravy na tuto akci započaly mnohem dříve,nechali jsme totiž ušít nové masky čertů a zakupili jsme nové obleky pro Mikuláše.Stávající totiž byly již letité a ve špatném stavu.

                        Po celý rok každý měsíc se pravidelně konaly schůze výboru.Účast na výborových schůzích byla vždy dobrá a tímto děkuji Všem členům výboru za práci.

                       Abychom se jen nechválili, pro letošní rok jsme si vytyčili nemálo úkolů,některé se nám podařilo splnit částečně,některé vůbec.Není to však pokaždé jen vinou SDH.Tyto nesplněné úkoly zůstávají v plánu na další rok .Přesto můžeme říct,že jsme odvedli kus poctivé práce,ať již při údržbě techniky ,úpravě vjezdu do garáže a okolí zbrojnice.

                        Dalším problémem, který ve Volyni řešíme již několik let je problém požárních hydrantů.Nechci zde podrobně tuto věc řešit,ale všichni doufáme, že nové vedení města v čele s paní starostkou se bude hydranty zabývat.Na závěr několik čísel :

  SDH Volyně má k 2.12.2006 -118 členů (z toho počtu je- 28 žen,členů na 60-let je 32 členů)

  Sbor zasahoval v tomto roce 4x.

Brigáda proběhla v tomto roce 10x,odpracováno bylo 380 hodin.

Závěrem mi dovolte poděkovat zástupcům města Volyně za pomoc a finanční podporu,okolním sborům za spolupráci.Děkuji Vám všem,kteří jste během tohoto roku věnovali svůj čas a práci pro sbor ,město a své spoluobčany.V dnešní době dělat něco zadarmo není zase tak běžné.Všem přeji pohodové prožití Vánoc a hodně zdraví a elánu v Novém roce 2007.

CHVOSTA Petr (starosta sboru)