Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 2012

1. 1. 2012

2012 

6.ledna - dnes se konala pravidelná výborová schůze sboru.Hlavním tématem byla příprava letošního Hasičského plesu. Byly rozděleny jednotlivé úkoly,které jsou s plesem neodmyslitelně spojeny.

27.ledna - se konala mimořádná výborová schůze na které se projednávala příprava plesu.

28.ledna - proběhl tradiční Hasičský bál, který měl velikou účast.

3.února - se konala pravidelná výborová schůze.Výbor byl seznámen s výsledkem plesu. Strojníci a velitelé družstev se dozvěděli o datu školení na HZS ve Strakonicích. 

1.března -  proběhla pravidelná výborová schůze. Projednávali se tyto témata:účast našich členů na soutěži v obci Brandýsek(na kterou je zapotřebí zaslat přihlášku), pravidelné školení kterého se musí zúčastnit velitelé a strojníci na HZS Strakonice a brigáda na úklid hasičárny po zimě. Brigáda byla dohodnuta na sobotu. Nakonec byl dohodnut termín konání MDŽ a rozeslání pozvánek členkám sboru.

3.března - dnes se konala plánovaná brigáda na úklid hasičárny a jejího okolí.Provedli jsme kontrolu agregátů, vysekání klestu okolo starého plotu a jeho rozdrcení na štepkovači, schrabání starého listí. Ženy provedly úklid zasedací místnosti.Nakonec proběhlo malé posezení v klubovně na zahradě.

9.-10.března - se konalo školení velitelů jednotek a velitelů družstev Sdh na HZS Strakonice.Za náš sbor se zúčastnili všichni velitelé.

 p3090041.jpg        p3090042.jpg

10.března - dnes se v hasičárně konalo setkání žen Sdh Volyně k oslavám svátku MDŽ. Sešel se nevelký počet hasiček, kterým velitel poděkoval za jejich práci pro sbor a starosta sboru jim předal malý květinový dar.

dsc03353.jpg   dsc03360.jpg

10.března - 22.10hod - požár lesa v obci Přední Zborovice. (Více rubrika ZÁSAHY)

23.-24.března - se konalo na HZS Strakonice školení strojníků jednotek JPO III. Opět za náš sbor byla účast 100%.

6.dubna - se konala pravidelná výborová schůze.Hlavním tématem bylo připravované soustředění mladých hasičů ve Střelských Hošticích.

20.-22.dubna - proběhlo  soustředění mladých hasičů v obci Střelské Hoštice. Fotografie  jsou ve fotoalbu.

27.dubna - se David Šimek zúčastnil soutěže v TFA v obci Dubno.Soutěž byla zaměřena na věkovou kategorii 15 -19let. 

 dsc08795.jpg    dsc08820.jpg

28.dubna - se konala plánovaná brigáda,při které proběhl úklid hasičárny a pokračovalo se v opravě plotu.

30.dubna - dnes se konalo tradiční stavění májky.

dsc00371.jpg    dsc00373.jpg  dsc03384.jpg

5.května - dnes se konal 5.ročník soutěže Otavský Plamínek. Podrobnosti v rubrice Mladí hasiči.

7.května - dnes se konalo pokládání věnců u pomníku padlých hrdinů ve Volyni a v Zechovicích. Dále byly umístněny věnečky na pamětní desky na domech.

snimek-124.jpg      snimek-134.jpg

12.května - se konala okrsková soutěž v Malenicích. Za náš sbor se účastnilo družstvo žen a družstvo mužů.V deštivém počasí se ženy umístnili na 3.místě a družstvo mužů taktéž na 3.místě.

046.jpg  047.jpg

16.června - byl den věnovaný sportu. Naše 3.družstva dětí ráno vyrazila do Dřešína na pohárovou soutěž. Kde se ve velmi silné konkurenci umístnili takto : mladší skončili na 7.místě. Družstvo starších "B" skončilo na 5.místě a družstvo "A" skončilo na 6.místě.

                                                 snimek-035.jpg

Dále vyjeli 3 členové společně s jedním zástupcem z Malenic do obce Brandýsek na 1.ročník soutěže s názvem ŽELEZNÝ HASIČ Brandýska.Zde se naši závodníci umístnili na 1. a 3. místě v kategorii nad 30.let. Michal, který jako jediný zástupce startoval v kategorii do 30-ti let skončil na 10.místě.

sdc11303.jpg

Družstvo mužů vyjelo do obce Němčice kde se konala soutěž  " O pohár starosty" zde se naše družstvo umístnilo na 6.místě. 

http://www.youtube.com/watch?v=5g1ad0GkUdY&feature=youtu.be

Ve 23.58 byla svolána jednotka na požár v obci Litochovice.Podrobnosti v rubrice Zásahy. 

23.června - dnes se družstvo mladších žáků a přípravky zúčastnilo soutěže ve Střelských Hošticích. Přípravka obsadila 3.místo a mladší žáci skončili na 11.místě ,ale chyběli jim 2.členové,které jsme si museli zapůjčit z družstva Čepřovic.

Družstvo starších se zúčastnilo Krajského kola v požárním sportu v Bechyni,kde při své premiéře skončili na 5.místě.

snimek-051.jpg

2.července - se konala pravidelná výborová schůze.Projednávali se soutěže,kterých by jsme se chtěli zúčastnit.A příprava Volyňské pouti,kterou budeme letos opět pořádat. 

14.července - dnes se konala soutěž "O pohár starosty obce Vacovice". Náš sbor zde zastupovala 3.družstva..družstva mužů a jedno družstvo žen. Muži z družstva "B" se umístnili na 8.místě a družstvo "A" skončilo na 3.místě z 15 startujících. Ženy skončili na 3.místě ze 7.startujících družstev.

11.srpna - družstvo mužů se zúčastnilo pohárové soutěže v Malenicích. Ve velmi silné konkurenci mladších družstev se naše narychlo složené družstvo umístnilo na 9.místě.

15.září - se konala plánovaná brigáda zúčastnilo se jí 12 členů a byl proveden úklid a pokládka zámkové dlažby.

001.jpg   012.jpg

25.září - dnes se podařilo společně s firmou METAL Volyně  namontovat naviják na vozidlo KAROSA.

dsc04089.jpg  dsc04094.jpg  dsc04096.jpg 

6.října - 6.ročník soutěže "Volyňský fireman" podrobnosti v rubrice 

                        img_1750.jpg

20.října - požár v obci Černětice.Více v rubrice ZÁSAHY

27.října - zásah u obce Starov. Více v rubrice ZÁSAHY

24.listopadu -  zásah v obci Volyně. Více v rubrice ZÁSAHY

5.prosince - tradiční Mikuláš s čerty

8.prosince - Výroční válná hromada sboru ,která se konala v sále hotelu NA NOVÉ.

31.prosince - tradiční Silvestrovská procházka do oklí Volyně.