Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 2011

1. 1. 2011

 

2011

6.ledna - na dnešní pravidelné výborové schůzi byli rozděleny úkoly s roznesením pozvánek na ples.

20.ledna - mimořádná schůze výboru,hlavním tématem byla příprava plesu a další úkoly , které je třeba zajistit.

29.ledna - HASIČSKÝ PLES . Jako každý rok byla naše tombola velmi bohatá.

 

dsc00124.jpg   dsc00119.jpg

4.února - dnes se konala pravidelná schůze výboru.Výbor byl seznámen s děním okolo plesu.Dále bylo rozhodnuto o konání brigády 26.2.2011, o setkání žen 19.3.2011 a o blížícím se školení velitelů a strojníků na HZS ve Strakonicích.

15.února - dnes nám byl doručen děkovný dopis z obce Chrastava, pro kterou jsme společně s Městem Volyně uspořádali Humanitární sbírku v srpnu loňského roku.

26.února - dnes v dopoledních hodinách proběhlo v hasičárně školení členů zásahové jednotky v obsluze motorových pil. V odpoledních hodinách se konala letošní první brigáda.

 4.března - dnes se konala pravidelná výborová schůze.Starosta sboru oznámil, že bude muset být provedena tech.kontrola na voze AVIA a bude odvezena do servisu na přípravu na tuto prohlídku. Dále bylo dohodnuto datum "Setkání žen Sdh Volyně", toto proběhne 19.3.2011.

 4.března - 5.března -  se konalo školení Velitelů Jsdho na HZS Strakonice.Zúčastnili se všichni velitelé.

11.března - 12.března - se konalo na HZS Strakonice školení strojníků, opět se z naší zásahové jednotky zúčastnili všichni strojníci

13.března - vyhlášení poplachu a svolání zásahové jednotky. (Podrobnosti v rubrice ZÁSAHY)

19.března - setkání žen Sdh Volyně.Toto setkání se konalo k svátku MDŽ.

1.dubna - pravidelná výborová schůze. Bylo dohodnuto datum brigády. Dále byl výbor seznámen s datem prvního kola soutěže v požárním sportu v Hošticích u Volyně na který pojede družstvo mužů i žen.

29.dubna - se v hasičárně konala schůze Volyňského okrsku. Starosta okrsku p.Řízký předal informace ,které se dozvěděl na OSH ve Strakonicích dále byly dohodnuty podmínky prvního kola v požárním sportu, které se letos bude konat v Hošticích u Volyně. 

30.dubna - proběhla první letošní brigáda.Provedli jsme úklid hasičárny, dále výměnu náplní  v agregátech a v odpoledních hodinách se postavila tradiční "Májka". Kterou jsme hlídali až do ranních hodin.

 

dsc01902.jpg  dsc01905.jpg  dsc01935.jpg

6.května - V odpoledních hodinách proběhlo pokládání věnců u pomníku padlých ve Volyni. Večer se konala pravidelná výborová schůze.Výbor byl seznámen s Okrskovou schůzí, která proběhla v naší hasičárně.Dále byl výbor seznámen plánem soutěží,které budou čekat naše mladé hasiče.A s přípravou pohárové soutěže,která se uskuteční 4.června ve Volyni.

17.května - dnes se konala schůzka družstva mužů a žen ,kteří budou reprezentovat náš sbor na okrskové soutěži v Hošticích u Volyně 28.května. Nácvik požárního útoku se konal v Nišovicích na hřišti.

28.května - dnes se konala okrsková soutěž v obci Hoštice u Volyně. Náš sbor zastupovala 3.družstva. Jedno družstvo žen a dvě družstva mužů. Soutěžilo se v disciplínách 100m překážek a požární útok. Naše družstvo žen se umístnilo na krásném 3. místě , družstvo mužů "B" se umístnilo na 5.místě a družstvo mužů "A" se umístnilo na 3.místě. V jednotlivcích se umístnila na 6.místě Vlasta Šimáková a 6.místo v jednotlivcích obsadil Petr Šimák.

 

035.jpg    036.jpg  037.jpg

5.června - dnes se konal dětský den v hasičárně. Za slunečného počasí byla pro děti připravena soutěž dětský Fireman, děti proběhli připravenou trať a nejmenším pomohli i rodiče. Nakonec všichni dostali sladkou odměnu.Celé odpoledne hudebně provázela živá muzika.

6.června - vyhlášení polachu a svolání zásahové jednotky.(více v rubrice Zásahy)

18.června - dnes se zúčastnila 2.družstva mužů na soutěži v Němčicích. Umístnili se na takto: na 8.místě (družstvo částečně složeno z mladších členů) a 6 místo družstvo starších.

002.jpg   012.jpg   013.jpg

16.července - dnes se zúčastnila celkem 3 družstva soutěže "O pohár starosty Vacovic". Ve slunečném počasí se našim družstvům nedařilo.Družstvo mužů "B" nedokončilo svůj pokus protože se nepodařilo správně zapojit půlspojku na rozdělovač.Družstvo mužů "A" sice pokus dokončilo, ale člen soutěžního družstva projevil velikou sílu při roztahování hadic a mašinu (vážící 186kg) na základně posunul a strojníkovi tak stížil napojení savice na stroj.Za tuto kulturní vložku byl na závěr oceněn titulem "Vacovický medvěd". Družstvu žen se také pokus nepodařil,protože se nepodařilo spojit savice v časovém limitu a družstvo bylo diskvalifikováno.

29.-31.července - se konal tábor pro členy soutěžních družstev. V pátek se postavily stany a začalo se výrobou vlajek jednotlivých družstev. A k večeru začali soutěže. V nočních hodinách se konala pro starší stezka odvahy. V sobotu se konal výlet do okolí Volyně kde děti plnili různé úkoly.V odpoledních hodinách začalo pršet a tak se soutěže přesunuly do zasedací místnosti.V neděli byla vyhlášena soutěž o nejlepší guláš se kterou pomáhali i vedoucí. Odpoledne proběhlo vyhodnocení a předání cen.

7.srpna - Sbor se opět postaral o pořádání Volyňské pouti. Přesunutí prostoru pro stánky  do ulice Čelakovského si vyžádalo zpočátku malé problémy,které se však podařilo vyřešit.

13.srpna - Družstvo mužů se zúčastnilo Pohárové soutěže v Malenicích. Zde se umístnilo na 8.místě.

dsc02936.jpg                           dsc02969.jpg

2.září - dnes se konala pravidelná výborová schůze. Hlavním tématem byla příprava 5.ročníku soutěže jednotlivců Volyňský Fireman a příprava pro okresní kolo soutěže ZPV mladých hasičů, které se bude konat ve Volyni 22.října.

3.září - dnes se družstvo mužů zúčastnilo pohárové soutěže v obci Krajníčko. Zde se umístnilo na krásném 2.místě.

17.září - dnes se konala brigáda při které se započalo s opravou plotu okolo hasičárny, dále byl dopraven a uložen zbytek materiálu na plot . Dále se podařilo vyměnit kuchyňskou linku v hasičárně.

 dsc03074.jpg dsc03071.jpg dsc03087.jpg

30.září - dnes se konala pravidelná výborová schůze. Projednávali se 2 soutěže,které nás čekají v měsíci říjnu. Volyňský Fireman a ZPV pro mladé hasiče.A bylo rozhodnuto že 1.10. budeme pokračovat v opravě plotu.

1.října - dnes se konala mimořádná brigáda na výstavbu plotu.

dsc03135.jpg dsc03139.jpg dsc03145.jpg

8.října - dnes se konal 5.ročník soutěže Volyňský Fireman

16.října - požár kontejneru ve Volyni

21.října - planý poplach Volyně

22.října - pořádání podzimního kola soutěže hry plamen ve Volyni.

 

snimek-010.jpg snimek-046.jpg snimek-128.jpg

29.října - dnes se konala narychlo svolaná brigáda na dostavbu plotu okolo hasičárny.Sešlo se pouze 7 členů sboru,ale plot se podařilo natáhnout, aby přez zimu bylo zabráněno vstupu z horní strany hasičárny

dsc03292.jpg  dsc03286.jpg  dsc03283.jpg

3.listopadu - se konala pravidelná výborová schůze.Výbor byl seznámen s výsledkem Závodu požární všestranosti,který se konal ve Volyni. Dalším téma byla příprava Výroční Valné Hromady,ketrá se uskuteční už v prosinci.

5.prosince - dnes se konala každoroční návštěva Mikuláše v rodinách.

                  dsc00301.jpg

10.prosince - proběhla Výroční Valná hromada v sále hotelu Na Nové.Sešel se velký počet členů SDH, kteří si vyslechli zprávu o činnosti sboru od starosty Petra Chvosty, zprávu o hospodaření sboru ,revizní zprávu, dále Miroslav Šimák ml. přednesl zprávu o tom jak se v letošním roce dařilo mladým hasičům a nakonec přítomní shlédli obrázkovou prezentaci. Mezi přítomnými byl mjr.Ing František Hrach z HZS Strakonice, starostka Okresního sdružení hasičů Jaroslava Boukalová a starosta města Volyně Ing.Václav Valhoda.

31.prosince - poslední den v roce se konala jako již tradičně Silvestrovská procházka.