Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 2009

30. 12. 2008

2009

1.ledna - v 10.00hod se rozezněla siréna na svolání zásahové jednotky. (podrobnosti v rubrice ZÁSAHY)

2.ledna - dnes proběhla pravidelná schůze výboru.Hlavním tématem byla příprava Hasičského plesu, který se bude konat 24.ledna v sále "Na Nové". Všichni příchozí si rozdělili úkoly, které jsou s touto akcí spojeny.

Obrazek

10.ledna - příprava ledové plochy na rybníku na Hradčanech, na maškarní ples. (Ostatní akce)

Obrazek  Obrazek  Obrazek

23.ledna - požár automobilu  ve Volyni.(Více v rubrice ZÁSAHY). Po návratu se konala mimořádná výborová schůze, kde členové připravili ceny na zítřejší ples.

24.ledna - se konal Hasičský ples.

Obrazek  Obrazek  Obrazek

25.ledna - požár rodinného domu ve Volyni. (podrobnosti v rubrice ZÁSAHY)

6.února - proběhla pravidelná výborová schůze.Poprvé v novém a kompletním složení.Výbor byl seznámen s výsledky plesu. Byly přijaty návrhy na změny v příštím roce. Dále se rozhodovalo o zakoupení nových hadic. A oznámení datumu první schůzky mladých hasičů. Dále výbor projednával návrhy akcí , které se budou konat v tomto roce.

5.března - dnes starosta sboru provedl technickou prohlídku na Avii. Avie prošla bez problémů.

6.března - dnes dopoledne se uskutečnilo školení strojníků na HZS Strakonice.Zúčastnili se všichni naši strojníci.Večer se konala pravidelná výborová schůze.Projednávalo se několik témat, které nás v nejbližší době čekají. Výbor jednal o zřízení kroužku mladých hasičů, dále že budeme  pořádat okrskové kolo soutěže v požárním sportu.V dalším byl přednesen výsledek setkání členů se starostkou města. Byly rozdány dokumenty ,které byly zaslány z HZS Strakonice a jsou potřeba vyplnit. Jedná se o zkoušky spojení a plán vodních zdrojů. Výboru bylo oznámeno ,že ve středu 11.března navštíví Hasičárnu děti z Mateřské školky.

17.března - dnes dopoledne navštívili hasičárnu děti z mateřské školky z Volyně.Dětem se ukázka moc líbila.

18.března - požár lesního porostu mezi obcemi Litochovice a Čepřovice ( rubrika ZÁSAHY )

29.března - planý poplach na požár do Dřešína. ( rubrika ZÁSAHY )

1.dubna - se konala první schůzka mladých hasičů.

3.dubna - proběhla pravidelná výborová schůze.Výbor byl seznámen s podáním žádostí o grant, který vyhlásil kraj na obnovu a údržbu hasičských zbrojnic. Dále Míra přednesl výsledek první schůzky mladých hasičů.

16.dubna -  požár lesa ve Zlešicích.

20.dubna - požár divoké skládky u Školy v přírodě ve Volyni.

1.května - proběhla pravidelná výborová schůze.Výbor se sešel v menším počtu, ale i přesto se projednávali důležité věci.Dohodli jsme se na školení zásahové jednotky, které se uskuteční 8.5.2009 od 8 hodin,dále to bude  brigáda která se uskuteční 16.5.Dále byl výbor seznámen s činností mladých hasičů a o chystané soutěži "Otavský plamínek", které se naše družstvo táké zúčastní.

3.května - 3-členná delegace položila věnce u památníku padlých ve Volyni a v Zechovicích.

Obrazek

9.května - naše družstvo mladých hasičů se zúčatnilo první soutěže "Otavský plamínek".Podrobnosti v rubrice Mladí hasiči.

16.května - se konala brigáda.Přez nepřízeň počasí se sešeli členové (12), kteří poté vyrazili do lesa u "Andělíčka" odkud bylo přivezeno dřevo a složeno na dvůr za hasičárnou.

23.května - proběhla okrsková soutěž v Nišovicích. (Podrobnosti v rubrice Soutěže)

1.června - požár osobního vozu Volyně (Podrobnosti v rubrice ZÁSAHY)

3.června - proběhla mimořádná brigáda na úklid dřeva před Dětským dnem, který proběhne v sobotu.A někteří členůvé si prověřili svou kondici, při štípání dřeva, které bylo poté srovnáno.  

5.června - dnes proběhla pravidelná výborová schůze.Hlavním tématem, byl připravovaný den dětí v hasičárně a výlet , který bude tento měsíc.Dále byl výbor seznámen s havarijním stavem schodů ve věži a návrhem urychleného řešení opravy.

6.června - proběhl Dětský branný den v hasičárně.Pro děti byli připraveny různé soutěže a na závěr se všichni proběhli v branném závodě okolo hasičárny.Běželi i nejmenší s rodiči.Ke vší smůle se zhoršilo počasí a tak muselo být provedené vyhodnocení v garáži.Všichni zúčastnění dostali ceny a diplom za účast. Několik členů dojelo zapůjčit slunečníky na místní koupaliště, které jsme poté nastavěly okolo laviček a mohli si opéct buřty i přez nepřízen počasí. Večer byla vyhlášen soutěž pro dospělé ve střelbě ze vzduchovky.Vítězství si odnesl manželský pár Petr a Lenka Šimákovi.

20.června - se konal zájezd pořádaný SdH po krásách Šumavy.Učastnilo se i několik maldých hasičů s rodiči.

24.června - dnes bylo povolána zásahová jednotka na čerpání vody v Žižkově ulici a poté na čerpání vody na koupališti ze sklepa. Po návratu se připravil otvor na ventilaci , kterou budou montovat v pátek. Večer kluci namalovali čáru pro lepší parkování AVIE stejně jako je to již u vozidla KAROSA.

Obrazek  Obrazek  Obrazek

26.června - dnes nám namontovali do hasičárny odtah na výfukové plyny od KAROSY a od AVIE.Provedla to firma VZDUCHOTECHNIKA PRACHATICE. Tento projekt byl financován z dotace Jihočeského kraje.

27.června - začínající povodně. (Více rubrika ZÁSAHY)

1.července - povolána jednotka na odstraňování stromů z řeky Volyňky v Radošovicích.( více rubrika ZÁSAHY)

2.-5.července - čerpání studní ve Volyni a v okolí

6.července - voda v ulici Dr.Bezděka. (Rubrika ZÁSAHY)

11.července - od 09.00 hod. se konala brigáda na uklizení hasičárny a umytí vozidel po povodních. Pavel zapojil ventilaci na výfukové plyny a kluci umístnili na KAROSU nový žebřík, čímž se povedlo vytvořit více místa na autě. Petr provedl opravu tažné tyče. Tomáš opravil nátěr na AVII. (Brigády se zúčastnili: Petr Chvosta,Tomáš Prokop, Petr Šimák, Pavel Fouček, Miroslav Šimák ml., Oldřich Pecka, Václav Lenc, Jaroslav Přílepek ml., Michal Pechlát)

Obrazek   Obrazek   Obrazek

18.července - se konala soutěž "O pohár starosty Vacovic" (více rubrika SOUTĚŽE) v odpoleních hodinách se několik členů účastnilo akce nazvané "Benátská noc" na koupališti. Jednalo se o zábavné odpoledne nejen pro dospělé.Členové ukázali přítomným naši KAROSU a připravili i několik disciplín pro děti a jejich rodiče.

31.července - se konala pravidelná výborová schůze.Dnešním hlavním tématem byla blížící se pouť.

2.srpna - 3 členná skupina prováděla čerpání studní v obci Zechovice a Volyně.Když se dostavili k poslednímu čerpání vody byli odvoláni k padlým stromů za obcí Předslavice. (Více v rubrice ZÁSAHY)

3.srpna - několik členů sboru se vydalo na opravu čísel pro stánky na "Volyňskou pouť",kterou máme na starost i letošní rok

4.srpna - bylo prováděno čerpání studny a při této činnosti byla jednotka odeslána k požáru nákladního vozidla AVIE za Volyní směrem na Vimperk.(Více rubrika ZÁSAHY)

20.srpna - dnes byla provedena úprava HAMMER-BOXu , na blížící se soutěž "Volyňský fireman". Dále kluci posekali trávu a provedli částečné srovnání navezeného dřeva.

29.srpna - dnes od 16.00 hod.proběhlo setkání všech účastníků "Povodní 2009" v prostorách hasičské zbrojnice. Dostavily se  sbory z Vacovic a Čepřovic. Hlavním hostem byla starostka města Volyně Ing.Lenka Nestřebová, která všem přítomným poděkovala za odvedenou práci .

2.září - proběhle první schůzka Mladých hasičů v soutěžní sezoně 2009/2010

4.září - se konala pravidelná výborová schůze. Hlavním tématem byla příprava Volyňského Firemana. Dále se projednávalo pořádání volyňské pouti a problémy , které se letos objevily a jak se jich napříště vyvarovat.

5.září - soutěž mladých hasičů v Česticích.

10.září - požární dohled na pálení na skládce ve Volyni

11.září - byly namontovány schody na věž , které vyrobil Roman a Jirka je natřel. A s dalšími členy namontovali do věže.

Obrazek    Obrazek

12. září - dnes proběhla soutěž Mladých hasičů  "O Pohár starosty Městyse Štěkně". Podorobnosti v rubrice mladí hasiči.

14.září - dnes začaly stavební úpravy šatny.

23.září - byly ukončeny práce na přestavbě a úpravě šatny a hasičárny.

25.září - se konala mimořádná výborová schůze. Hlavním tématem byla blížící se soutěž  Volyňský Fireman a úkoly s tím spojené. dále se domluvila brigáda, která se koná již zítra.

26.září - se konala brigáda na úklid po malování a přestavbě. Hlavní dík patří ženám, které udělaly generální úklid. Chlapy namontovali nové dveře a odsavač na výfukové plyny a spoustu dalších prací.

3.října - soutěž Volyňský Fireman 2009  od 10.00hod. (více rubrika FIREMAN)

22.října - dnes provedli Petr a Jirka přípravu na zimní provoz u PS-12. Dotankovali jsme auta a upravili jsme sběrač výfukových plynů za CAS, poté se Jirka pusil do výroby držáku na zadní varovná světla  na KAROSU.

Obrazek   Obrazek  Obrazek

24.října - soutěž mladých hasičů v obci Chobot. (rubrika Mladí hasiči)

5.listopadu - dnes proběhla v hasičárně schůze Volyňského okrsku pod vedením p.Řízkého.

6.listopadu - dnes proběhla pravidelná výborová schůze.Výbor byl seznámen s výsledky včerejší schůze okrsku. Dále se projednávala příprava výroční valné hromady a roznesení pozvánek. Výbor projednal ještě několik dalších bodů mezi které patřil tradiční hasičský bál,který se uskuteční v lednu a 135.výročí vzniku hasičů ve Volyni,které připadá také na příští rok.

20.listopadu - dnes byly dovezeny 4 kusy Brodících kalhot BEHR ,které byly zakoupeny v Písku.

Obrazek  Obrazek  Obrazek

23.listopadu - dnes bylo povedeno shrabání listí na zahradě. 

4.prosince - proběhla pravidelná výborová schůze. Sešlo se spoustu věcí, které bylo třeba řešit. Zítřejší čerti, valná hromada, nový plán způsobu svolávání zásahové jednotky.

5.prosince - návštěva Mikuláše s pekelným doprovodem v rodinách. Tentokrát byla přítomna i málá čertice, která doprovodila Mikuláše při jeho návštěvě u dětí.

Obrazek   Obrazek   Obrazek

12.prosince - dnes proběhla Výroční Valná Hromada. Účast členů byla opravdu veliká. Na úvod mladí hasiči předvedli vystoupení, které nacvičili. Starosta sboru přednesl zprávu o činnosti, byl přednesen návrh rozpočtu a plán činnosti na příští rok. Byla promítnuta obrázková prezentace o činnosti v uplynulém roce. Po prezentaci vystoupili hosté plk.Ing.Šmejkal z HZS Strakonice a za OSH Strakonice vystoupil p.Zdychynec, na závěr starostka města Ing.Lenka Nestřebová poděkovala hasičům za jejich práci ,hlavně při červnových povodních. Po diskuzi se konala večeře.

16.prosince - poslední letošní schůzka Mladých hasičů

JEDNOTKA byla koncem roku přesunuta do kategorie  JPO III

31.prosince  - poslední den roku se konala již tradiční procházka do okolí Volyně. Po skončení se účastníci ještě ve večerních hodinách rozloučili s ostatními v hasičárně, kde se konalo malé posezení.