Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 2008

3. 1. 2008

2008

4.ledna - se konala letošní první výborová schůze.Sešli jsme se v hojném počtu.Hlavním tématem,byla příprava plesu a rozdělení úkolů. Rozdělily se pozvánky,které jednotlivý členové roznesou do schránek obyvatelům města.

Obrazek

14.ledna - dnes provedla firma  METAL  p.Vozandycha montáž skříně na nářadí, na vozidlo KAROSA.Při montáži asistovali Petr Škopek, Jirka Škopek a Petr Šimák,kteří ihned po namontování, do ní uložili nařadí,které se na vozidle povalovalo a mohlo dojít i k jeho ztrátě při jízdě k zásahu.

   Obrazek     Obrazek   Obrazek

19.ledna - od 14.00 hod.proběhla brigáda.Petr Škopek provedl očištění a obroušení zrezivělých míst na zadní straně kabiny vozidla KAROSA, poté je natřel základní barvou.Jirka Škopek a Olda Pecka provedli úpravu plechu na majáku,pro lepší zvuk sirény.Starosta Petr Chvosta opravil držák lafety na vozidle.

26.ledna - od 20.00 hod se konal tradiční hasičský bál.Návštěvníků se sešlo více než dost a tombola byla velmi bohatá.K tanci a poslechu hrála skupina "SCÉNA" p.Jůzka,samozřejmě nechyběli tradiční "SOKOLÍCI".Ples opouštěli poslední návštěvníci,až po 3 hodině ranní.Až budou fotografie, přiřadím je do fotoalba,prosím o trpělivost.

Obrazek Obrazek Obrazek

27.ledna -  první letošní zásah,který lze zařadí do skupiny kuriozních.(Více rubrika zásahy)

6.února - dnes naši členové (Petr Škopek,Petr Šimák a Michal Pechlát) provedli přesunutí základnové radiostanice do šatny,kde vytvořili polici, na kterou radiostanici umístnili a zde je lépe v dosahu čímž se urychlí komunikace s operátorem na HZS Strakonice, který nám upřesňuje další informace o zásahu .

   Obrazek     Obrazek

1. února - proběhla výborová schůze , kde byli zúčastnění seznámeni s výsledkem plesu.

1.března - sbor byl povolán ke dvěma událostem ,které způsobil silný vítr , který stejně jako v loňském roce zasáhl celé území naší republiky.(Podrobnosti v rubrice zásahy)

   Obrazek      Obrazek

7.března - proběhla pravidelná schůze výboru.Tentokrát se sešlo dostatek členů výboru. Starosta nás seznámil s tím ,že vozidlo AVIE neprošlo technickou kontrolou, takže už zařídil, že  příští týden bude provedena oprava a následná kontrola na STK. Dále se výbor rozhodl objednat 30 ks nášivek znaků města na nové uniformy.Dále bylo rozhodnuto o cvičení zásahové jednotky , které proběhne 8.května.2008 opět v hasičárně (teoretická část), kde bude probíhat praktická část bude ještě upřesněno.Dále jsme řešili zásah v objektu pivovaru, při kterém naši členové museli poskytnout vlastní prostředky na zajištění střechy.Bohužel majitele objektu toto nezajímalo, proto příště asi budeme muset střechu odstranit, aby nedošlo k ohrožení okolí a případnému majiteli vznikne mnohem, větší škoda ,než ta kdyby, tyto prostředky poskytl. Bohužel toto nebyl jediný případ, kdy členové sboru doplácejí na svou ochotu pomáhat ostatním.

9.března - proběhla neohlášená brigáda na úklid hasičárny , před plánovanou návštěvou dětí z Mateřské školky. Zúčastnili se Petr Chvosta , Jiří Škopek a Oldřich Pecka.

11.března - dnes proběhla ukázka hasičárny pro děti z Mateřské školky. Ukázali jsme našim nejmenším celou hasičárnu, dýchací přístroj, vysílačky, helmy , které si většina dětí vyzkoušela a samozřejmě nesměla chybět ukázka vozidel,která měla největší úspěch.

29.března - Ve 12.25 hod. zazněla siréna na svolání zásahové jednotky.(Podrobnosti jsou v rubrice zásahy)

30.března -  Petr Škopek a Jirka Škopek provedli namalování čáry do garáže v hasičárně pro lepší parkování KAROSY, aby nedošlo k poškození vozidla při parkování.

4.dubna - se konala pravidelná výborová schůze.Projednávaly se datumy brigád, které připravý hasičárnu po zimním odpočinku.Dále se projednával plánovaný výlet na pouť "Ke sv.Vojtěchu".Výbor se také rozhodl o postavení nového soutěžního družstva,které by mělo být složeno z mladších členů, aby byli schopni časem zastoupit stávající družstvo a byli tak pokračovateli soutěžní tradice ve Volyni.

6.dubna - dnes byly nalepeny na vozidlo nápisy s odlazem na internetové stránky sboru. Tyto nápisy nám zhotovil p.Zahrádka Václav (foto ve fotoalbu Technika).

12.dubna - dnes proběhla brigáda, na které se sešel veliký počet členů.Udělalo se spoustu práce,začalo se s rekonstrukcí zasedací místnosti, kde bylo třeba zjistit příčinu stále vlhké zdi okolo umyvadla.Tomáš Prokop přinesl potřebné nářadí a "sundal" navlhlou omítku a odstranil za pomoci ostatních beton na místě, kde byly dříve umístněny kamna,aby mohlo být položeno nové lino, Roman Přílepek přinesl krabice pro uložení světel k elektrocentrále, aby nedošlo k jejich poškození ve vozidle ,Pavel Fouček namontoval nová světla do garáží.

Obrazek   Obrazek   Obrazek

19.dubna - dnes proběhla další plánovaná brigáda.Lidí už přišlo méně, ale i přesto se práce udělalo více než dost.Vymalovala se zasedací místnost (do barvy pomerančové) kterou vymaloval Míra, Michal a Standa.Už v úterý totiž Honza Sellner obložil prostor, který jsme minulou sobotu úspěšně zlikvidovali.Večer potom byla brigáda ukončena posezením.

Obrazek   Obrazek   Obrazek

23.dubna - byla zásahová jednotka povolána k požáru stropu obytného domu v Předslavicích(více v rubrice Zásahy)

27.dubna - vyrazila skupina hasičů na výlet k poutnímu místu " u Sv.Vojtěcha". Počasí se vydařilo a tak se výlet všem velmi líbil.Výletníci se sešli v 7.hodin ráno a vyrazili autobusem směrem na Bohumilice.Odsud se pokračovalo dále pěšky.Domů výletníci dorazili v odpoledních hodinách.

30.dubna -Stejně jako každý rok se na zahradě za hasičárnou stavěla tradiční "májka". Učast byla veliká a májku se nám podařilo uhlídat.Poslední členové hlídky odcházeli, až po 6 hodině ranní.(fotografie jsou ve fotoalbu)

9. a 10.května - Proběhl výcvik určených členů s dýchací technikou 9.5. se konala teoretická část na HZS Strakonice a 10.5 se konala praktická část v prostorách cvičného polygonu v Českých Budějovicích.Výcvik všichni úspěšně "přežili".  Město má nyní opět hasiče, kteří můžou zasahovat při požáru s dýchacími přístroji.(Fotografie budou v nejbližším možném termínu zařazeny do fotogalerie)

24.května - Soutěžní družstvo se zúčastnilo okrskového kola v požárním sportu.(podrobnosti v rubrice SOUTĚŽE)

Obrazek  Obrazek Obrazek

24.května - v 20.16 hod. se ozvala siréna na svolání zásahové jednotky k požáru do Předslavic.(Více v rubrice Zásahy)

30.května -se konala pravidelná schůze výboru.Projednávali se detaily účasti našeho družstva na okresní soutěži, která se koná 7.6.2008 ve Strakonicích.Dětský den ,který je z technických důvodů přesunut až na 14.6.2008. Starosta s Velitelem nás seznámili o průběhu výcviku a přezkoušení členů zásahové jednotky s dýchací technikou.

14.června - Dnes se uskutečnil "Dětský branný den v Hasičárně". Jednalo se o akci u příležitosti dětského dne.Dostavilo se velké množství dětí, nejen členů sboru. Děti soutěžili v braném závodě, ty menší se zúčastnili soutěží, které byli uspořádány a uspůsobeny k jejich věku.  Na závěr došlo i na vyhlašování vítězů a poté si všichni zahráli fotbal.Za toto odpoledne patří dík hlavně Romanovi Přílepků, Tomášovi Prokopů a starostovi Petrovi Chvostů ,kteří odvedli veliký kus práce při přípravě disciplín a schánění cen pro soutěžící.(fotky jsou v rubrice Ostatní Akce

Obrazek  Obrazek  Obrazek

4.července - se podařilo dovymalovat zasedací místnost.Teď se ještě čeká na Vaška Lence, který položí nové lino a tím bude veškerá práce na zasedací místnosti hotová.

7.července - se ozvala siréna na svolání zásahové jednotky k požáru v obci Úlehle.(podrobnosti v rubrice ZÁSAHY)

 Obrazek  Obrazek  Obrazek

12.července - soutěžní družstvo se zúčastnilo soutěže ve Vacovicích.

1.srpna - proběhla výborová schůze, hlavním tématem bylo pořádání "volyňské pouti".

3.srpna - v neděli se sešlo několik členů, aby opravily čísla pro stánky na pouť, kterou má pro letošní rok zase pod patronací náš sbor.(členové kteří se účastnili : Přílepek Jaroslav st.,Přílepek Jaroslav ml., Přílepek Roman, Šimák Miroslav st a Chvosta Petr)

5.srpna - po 21.00 hod. se ozvala siréna na svolání zásahové jednotky k požáru obytného domu ve Strakonicích (podrobnosti v rubrice ZÁSAHY)

Obrazek  Obrazek  Obrazek

23.srpna - proběhla plánovaná brigád, provedlo se sekání trávy okolo hasičárny, úklid zasedací místnosti po položení nového lina. Údržba na technice, která byla nutná po zásahu ve Strakonicích. A také došlo k označení nových hadic.

2.září - sbor byl povolán k dohledu při pálení větví na místní skládce ve Volyni.(Podrobnosti v rubrice ZÁSAHY)

5.září - proběhla pravidelná výborová schůze. Výbor byl seznámen s průběhem jednání o umístnění dopravní značky zákazu zastavení u hasičárny.Umístnění této značky je potřebné pro lepší vyjíždění techniky z hasičárny při zásahu.Dále bylo oznámeno, že starostka bude mít záštitu nad soutěží "Volyňský fireman".Dále bylo rozhodnuto o sobotním úklidu zasedací místnosti.

27.září - proběhla  brigáda v hasičárně na úklid po položení lina, a nastěhování skříní do kuchyňky a pověšení nových závěsů ,pověšení obrazů ,uložení trofejí na polici.Dále byla posekána tráva za hasičárnou.(Zúčastnili se:Petr Chvosta, Michal Pechlát, Holáková Jana,Šimáková Stanislava,Vladařová Stanislava,Šimák Petr, Šimák Miroslav, Prokop Vladimír st.)

Obrazek  Obrazek  Obrazek

3.října - proběhla pravidelná výborová schůze.Výbor byl seznámen s průběhem příprav na akci "Volyňský Fireman".Dále se projednávala možnost vytvoření družstva mladých hasičů.Toto téma zůstává otevřené, jestli se nám podaří sehnat dostatečný počet dětí.Dále starosta oznámil, že se dne 13.12.2008 od 18.00 hod. se bude konat Valná Hromada v sále Na Nové.

5.října - proběhla plánovaná brigáda na přípravu soutěže (překážek), která se bude konat příští sobotu (11.10.2008). Postavili jsme sníženou bariéru  (150 cm) a úklid celé hasičárny, včetně věže. (Zúčastnili se: Šimák Miroslav ml.,Chvosta Petr, Šimák Miroslav st.,Šimáková Stanislava, Vladařová Stanislava,Pechlát Michal,Pecka Oldřich,Šimák Petr)

8.října-dnes se kluci (Míra Šimák,Petr Šimák,Petr Škopek,Michal Pechlát a Kuba Pechlát) sešli v hasičárně , aby "svařili" HAMMER-BOX na sobotní soutěž. Jednotlivé části totiž připravil už včera Míra a Petr Šimák.

11.října-proběhla dlouho očekávaná soutěž o "Volyňského Firemana" této soutěže sezúčastnilo 34. závodníků z celého okresu Strakonice. Záštitu nad tímto závodem převzala starostka města Lenka Nestřebová ,která soutěžícím na závěr předala ceny. Podrobnější informace naleznete v rubrice Volyňský Fireman.

7.listopadu - proběhla pravidelná výborová schůze.Výbor byl seznámen s výsledky akce "Volyňský fireman".Dále se řešili další otázky ohledně blížící se Výroční valné hromady a dále byl vznesen návrh na novou volbu do vedení sboru.Volby proběhnou  na Valné hromadě.

10.listopadu - byla provedena zkouška sirén při přechodu na digitální signál, který vysílá v případě požáru , nebo jiné živelné pohromy Operační středisko v Táboře, pod které spadá i naše SDH. 

10.listopadu - odpoledne Petr Šimák a Petr Škopek namontovali na KAROSU nové předí světla modré barvy ,která jsou propojená na májáky pro lepší viditelnost při jízdě k zásahu.

Obrazek  Obrazek  Obrazek

28.listopadu -dnes proběhla mimořádná výborová schůze,která byla přesunuta ,protože příští týden se koná  Mikuláš a čerti opět budou navštěvovat rodiny. Projednávalo se opět hodně témat,hlavně o složení výboru, které bude předneseno na Valné hromadě v sobotu 13.prosince.Dále starosta sboru oznámil, že byla opravena AVIE a rozsah prací ,které byly provedeny. Na závěr se připravily masky na příští pátek.

5.prosince- navštívil rodiny "Mikuláš" s čertovským doprovodem.

13.prosince - proběhla Výroční Valná hromada SDH Volyně.Valná hromada se konala v hotelu "Na Nové".Na úvod pronesl starosta  zprávu o činnosti sboru. Poté vystoupil s projevem  pan plk.Ing Šmejkal Oto z HZS Strakonice.Nakonec proběhla prezentace a video z akce "Volyňský fireman.  Letos se konaly volby do výboru SDH.Došlo k několika změnám: Velitelem sboru a zásahové jednotky se stal Oldřich Pecka, Jednatelkou sboru Dáša Sellnerová, kronikářem se stal Bohuslav Králíček. Starosta sboru Petr Chvosta poděkoval odstupujícím za jejich práci a předal malý dárek.

15.prosince- dostali jsme věci které byli zakoupeny z dotace.Jednalo se hlavně o přetlakový ventilátor a svítilny na zásahové helmy.

27.prosince - se sešli členové sboru ,aby v hasičárně ukončili letošní rok posezením a zhodnocením loňského roku.

31.prosince - poslední letošní akce "Silvestrovská vycházka". Letos nám počasí nepřálo tak jako vloni, ale i tak se sešla skupinka členů, kteří si vyšli do okolí Volyně.