Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 2007

14. 9. 2007

19.ledna - likvidace následků po odkánu Kyril,který se prohnal nad celým uzemín ČR

27.ledna - se konal Tradiční Hasičský bál ,který jako každoročně měl velikou návštěvu.

9.-10.března - proběhlo školení strojníků ve Strakonicích

16.-17. března - proběhlo školení velitelů ve Strakonicích

V dubnu - byla provedena oprava dýchacích přístrojů ve Strakonicích.

8.dubna - se konal pěší výlet na "NECKIÁDU" do Malenic

14.dubna - proběhla brigáda uklidilo se po zimě a provedla se oprava podlahy a vymalování v horní budově.V odpoledních hodinách byl sbor povolán k požáru lesa v Přechovicích

30.dubna - se postavila "májka" za zbojnicí na dvoře.

5.května - naše delegace se zúčastnila v Dolanech výročí založení sboru a zároveň Žehnání praporu sboru.

Obrazek  Obrazek

19.května - se družstvo mužů zúčastnilo 1.kola soutěže v požárním sportu (3.místo), v poháru starosty skončili na 5.místě.

Obrazek  Obrazek

2.června - proběhl ve zbrojnici "Dětský den" u příležitosti jejich svátku.

8.června - se rozloučil se "svobodou" Petr Škopek.

16.června - proběhla svatba našich členů Jany Kadlecové a Petra Škopka.Popřát Novomanželům  přišla celá zásahová jednotka i s autem,které Novomanželům na společnou cestu "zahoukalo".

Obrazek Obrazek

16.června - ve večerních hodinách jsme se dozvěděli smutnou zprávu.Zemřel náš dlouholetý člen a v posledních letech kronikář  p.Mojmír ŠVEHLA.

23.-24.června - se konal zájezd do Česko-Saského Švýcarska,Hřenska s návštěvou do pevnosti v  Německu.

V červnu - p.Vladařová nám oznámila, že starý prapor, byl uložen v Městském muzeu.

14.července - se družstvo mužů zúčastnilo soutěže ve Vacovicích.Umístnili se na 9.místě.

Obrazek  Obrazek

5. července se naše družstvo mužů  zúčastnilo oslav založení sboru v obci BRANNÁ v okrese Jindřichův Hradec, nejdříve se konal průvod městem a položení věnců. Odpoledne se  konala soutěž v požárním útoku.Naše družstvo se umístnilo na 2.místě. 

Obrazek   Obrazek

21.července - soutěž v Nišovicích,součást Šumvské hasičské ligy.

12.srpna - SDH opět pořádalo "Volyňskou pouť". 

18.srpna - oslavil 50-té narozeniny p.Šimák Miroslav st.

31.srpna - proběhl praktický nácvik zásahové jednotky na koupališti.

1.září- Na závěr léta proběhla akce ,,Silvest u bazénu" na které se zúčastnili i příslušníci našeho sboru.Hlavním úkolem , kterým jsme byli pověřeni, bylo vytvořit pěnu na které se poté konaly závody na běžkách. Gladiátorských zápasů,které byly součástí této akce, se zúčastnil i náš starosta.(další fotografie se nachází ve fotogalerii)

Obrazek Obrazek

7.září - na výborové schůzi bylo oznámeno ,že byly založeny internetové stránky sboru.

8.září - několik členů sboru se vypravilo do Přibyslavi na akci nazvanou PYROCAR.Fotografie jsou uloženy ve fotogalerii "Ostatní akce".

15.září- se konala brigáda.Na brigádu se dostavili celkem dva členové.Několik členů se omluvilo,ale většina o brigádě vůbec nevěděla.Tak jsme alespoň stočili hadice z věže doplnili jsme je do vozidel,zbytek jsme uložily do stojanu.Posekali jsme zahradu za hasičárnou.

22.září- dnes se konala další brigáda.Tentokráte se dotavilo 10 členů.Natřeli se okapy, které to už dlouho přebovaly.Dále Tomáš vyměnil topení v dílně,kvůli lepšímu vytápění v zimním období.Provedl se úklid okolo hasičárny.Strojníci začali s přípravou techniky na zimní období.

5.října - Od 19.00hod. se konala výborová schůze.

2.listopadu - Se konala vyjímečně výborová schůze od 18.0hod.Starosta všechny informoval o provedených pracích,které byly provedeny na Karose (výměna olejů,přezutí) a odvezení tlak.lahví dýchacích přístrojů na revizi k HZS Strakonice. Dále se projednávali další akce, které nás čekají do konce roku (Mikuláš, Výroční valná hromada). Velitel sboru, poté oznámil záměr uspořádat 1.ročník soutěže o "Volyňského firemana".Tato akce se uspořádá 17.11.2007 v prostorách hasičárny.

16.listopadu - Nám byly doručeny zábleskové majáky od firmy MANDISAN. Tyto majáky budou v nejbližšší době namontovány na vozidlo Karosa,tak aby splňovalo všechny potřebné náležitosti.

Obrazek

17.listopadu - Proběhl 1.ročník soutěže nazvané "Volyňský Fireman"Soutěž se konala v prostorách hasičské zbrojnice a zúčastnili se i okolní sbory z Hoštic,Vacovic a Přechovic.Za náš sbor se zúčastnilo 7.členů zásahové jednotky. Soutěž se skládala z těchto disciplín: spojení a roztažení 2 hadic "B", 30 úderů 5 kg palicí, přenesení 2x 20 l barelů na vzdálenost 20 m, výstup do 1.patra věžě a poté po vnitřním žebříku do 3.patra a vytažení hadice "B". První místo obsadil člen našeho sboru Václav Lenc, na druhém místě skončil závodník z Hoštic Ivan Pěnča a třetí místo obsadil opět člen našeho sboru Oldřich Pecka. Na závěr soutěže se konalo malé občerstvení pro všechny soutěžící.(Fotografie jsou ve fotogalerii "Ostatní akce")

Obrazek   Obrazek Ivan Pěnča,Václav Lenc,Oldřich Pecka

1.prosince - byla dovezena nová elektro-centrála od firmy Honda.

2.prosince - dnes byly namontovány na vozidlo KAROSA nové majáky.Práci provedli Petr Škopek a Jirka Škopek po odborné stránce montáž provedl Jirka Vančura.Podavači nářadí byli Petr Šimák a Olda Pecka.  Kluci práci věnovali celé dopoledne a část odpoledne.Večer jsme ještě připravily masky na "čerty" ,kteří budou chodit ve středu.

Obrazek

5.prosince - proběhla každoroční návštěva Mikuláše s "čertím" doprovodem v rodinách s dětmi.Letos snámi vyrazili i 4 mladí čerti,které v "čertím řemesle" zaškolovali jejich starší kolegové. 

Obrazek  Obrazek

7.prosince - dnes proběhla výborová schůze.Hlavním tématem byla příprava Výroční Valné Hromady (VVH).Poté jsme uklidili masky po čertech.

15.prosince - se konala Výroční Valná Hromada na úvod starosta sboru p.Petr Chvosta přivítal všechny hosty. Za město se dostavila strarostka Lenka Nestřebová , za HZS Strakonice přijal pozvání mjr.Ing. Oto Šmejkal , za okolní sbory se zúčastnili zástupci z Hoštic u Volyně,Vacovic a Přechovic. Poté starosta sboru přednesl výroční zprávu o činnosti .Přítomní byli dále seznámeni s hospodařením sboru, příspěvek přednesla hospodářka a pokladní p.Holáková.Paní Hornychová seznámila přítomné s revizní zprávou.Se svým příspěvkem vystoupila starostka města Lenka Nestřebová a mjr.Ing.Oto Šmejkal.Dále byly přijaty návrhy na přístí rok a schválen rozpočet. Nakonec byla přítomným předvedena prezentace ,která seznámila přítomné se zásahovou jednotkou a se vším co se letos dělo.Nakonec k tanci a poslechu zahrála skupina .MALENIČANKA.

31.prosince - se konala již tradiční vycházka okolo Volyně, které se zúčastnili členové s dětmi.Počasí se vydařilo a tak si skupinka "výletníků" na závěr opekla "buřty", děti si postavili jen malého sněhuláka(důvod byl nedostatek sněhu.).

Obrazek  Obrazek