Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 2010

3. 1. 2010

2010

9.ledna - dnes se konala první výborová schůze v letošním roce.Hlavním tématem byl blížící se Hasičský bál. Členové si rozebrali pozvánky a dohodli se kdo,kdy a kam je roznese. Opět byla sestavena dvojčlenná skupina, která bude zvát osobně. Výbor byl seznámen s výsledky inventury ,která proběhla na závěr loňského roku.

Obrazek

28.ledna - svolání zásahové jednotky.(podrobnosti v rubrice ZÁSAHY)

29.ledna - dnes se konala mimořádná schůze na které se domlouvali podrobnosti k zítřejšímu Hasičskému Bálu. Mimo dalšího bylo dohodnuto, kdy se zítra všichni sejdou a půjdou připravit sál na večer.

30.ledna - ve večerních hodinách se konal Hasičský bál. 

Obrazek   Obrazek   Obrazek

5.února - dnes proběhla v prostorách hasičárny schůzka volyňského okrsku pod vedením starosty okrsku p.Řízkého.Po skončení této schůze začala pravidelná výborová schůze. Účastníci byli seznámeni s výsledkem plesu a dále o přípravách na výročí vzniku sboru.

3.března- dnes navštívili hasičárnu děti z mateřské školky ve Volyni. Dětem se návštěva v hasičárně moc líbila. Na závěr dostali obrázky ,které si děti mohou vymalovat ve školce.

5.března- dnes se konala pravidelná výborová schůze sboru. Jedním ze stěžejních úkolů stále zůstává příprava výročí a příprava okrskové soutěže.

6.března- od 16 hod. proběhla v zasedací místnosti hasičárny oslava MDŽ pro členky sboru. Na oslavu se dostavilo asi 20 žen, kterým velitel sboru poděkoval za jejich práci, kterou vykonávají pro sbor. Oslava se nejen u skleničky vína protáhla až do večerních hodin.

               Obrazek   Obrazek

19.- 20.března - proběhlo pravidelné školení strojníků na HZS.

2.dubna - proběhla pravidená výborová schůze. Probírali se přípravy na okskové kolo v požárním sportu,které bude probíhat 15.5.2010 v Přechovicích. A byl stanoven předběžný termín brigády na opravu nádrže na 17. dubna

11.dubna - dnes se sešli dva členové,aby začali s přípravou na opravu nádrže. Prozatím bylo vyčerpáno pěnidlo z nádrže. A částečně odmontován plech pod vozidlem.

17.dubna - i přez malou účast na dnešní brigádě,započala demontáž nástavby, pro vyndání a opravu nádrže.

 

 18.dubna - dnes pokračovala demontáž nádrže z vozidla. A s pomocí jeřábu byla nádrž nakonec vyjmuta z vozidla.Poté byl prostor pod nádrží vyčištěn.

Obrazek  Obrazek  Obrazek

22.dubna - zásah v obci Zechovice (více v podrobnosti Zásahy)

23.dubna - dnes proběhla v hasičárně schůze volyňského okrsku.

29.dubna - proběhla výborová schůze tentokráte posunutá o týden. Hlavním tématem byla příprava okrskové soutěže,která proběhne 15.května v Přechovicích. Dále byl výbor informován od vedoucího kroužku mladých hasičů o přípravavách na soutěž Otavský plamínek.

30.dubna - již tradičně se poslední dubnový den zahradě za hasičárnou postavila "MÁJKA" a členové ji hlídali až do dopoledních hodin 1.května.

2.května - dnes se podařilo natřít nádrž první vrstvou nátěru. Nyní se bude čekat 2 dny než se bude moci provést druhá vrstva nátěru.

6.května - byl proveden druhý nátěr nádrže. A započali přípravné práce na montáž nádrže, která proběhne v neděli v odpoledních hodinách.

9.května - dnes jsme namontovali nádrž na vodu zpět do vozidla KAROSA. Dále bylo započalo se se zpětným nastojováním vozidla.

Obrazek  Obrazek  Obrazek

15.května - okrskové kolo v požárním sportu. Letošní okrskové kolo bylo pořádané naším sborem. Jelikož se nám ve Volyni nepodařilo zajistit odpovídající prostory,soutěž se vyjímečně konala v Přechovicích. (podrobnosti v rubrice SOUTĚŽE)

Obrazek  Obrazek  Obrazek

21.května - dnes v 19.30 hod. proběhla mimořádná výborová schůze k blížícím se oslavám výročí založení sboru.

23.května - proběhla mimořádná brigáda na nastrojení vozidla KAROSA. Byly namontovány krycí plechy a započalo se s úpravou prostoru po nádrži na pěnidlo.

   Obrazek  Obrazek  Obrazek

4.června - proběhla pravidelná schůze výboru. Členové výboru si rozdělily úkoly na zítřejší den dětí. Dálším tématem byla příprava soutěže pořádané k výročí založení sboru.

5.června - od ranních hodin proběhla příprava na dětský den. Od 14.00 hod. se rozběhl program pro děti se spoustou soutěží. Na závěr všichni soutěžící dostali malé dárky.

11.června - v odpoledních hodinách se sešli členové a připravili hřiště na zítřejší soutěž.

12.června - od rána proběhla soutěž na hřišti SLAVOJ Volyně. V dopoledních hodinách se konala pohárová soutěž pro děti. Soutěž byla ukončena ve 12.00 hod a ihned se začalo s přestavbou tratě pro odpolední pohárovou soutěž pro muže a ženy. Tato soutěž byla zařazena do Šumavské Hasičské ligy.

16.června - dnes se sešlo několik členek sboru a zkusili si jestli by složili družstvo žen. Z důvodu nepříznivého počasí se první nácvik konal v garáži. Na příštím nácviku se  bude už cvičit s vodou.

23.června - dnes proběhl nácvik družstva žen. Nácvik se konal u koupaliště ve Volyni.

2.července - na dnešní výborové schůzi se projednávali akce, které nás v nejbližší době čekají. Dále výbor zhodnotil průběh soutěže.A na závěr starosta seznámil členy výboru s návrhem data výroční valné hromady.

6.července -dnes se sešlo družstvo žen k dalšímu nácviku. Dnes je přišel podpořit i starosta sboru,kterého si ženy zvolili za svého vedoucího.

11.července - dnes proběhl dalšínácvik družstva žen.Tentokráte se konal pouze za hasičskou zbrojnicí.

14.července - dnes se opět konal nácvik žen.Podařilo se nám domluvit cvičnou dráhu v Přechovicích a ženy si mohli vyzkoušet co je na blížící soutěži bude čekat.

16.července - dnes nám firma ELEKTRO Oto Švehla zapojila oládání na zadní světla  od firmy DYNASIG na KAROSE a další členové připravili hadice na zítřejší soutěž žen.

17.července - na svou první soutěž vyjelo družstvo žen do Vacovic. V deštivém počasí a konkurenci dvou dalších družstev, se umístnili na prvním místě. Veliká radost nebrala konce a oslava pokračovala ještě ve Volyni.

 

027.jpg

30.července - proběhla přesunutá výborová schůze.Členové výboru,projednávali přípravy na blížící se pouť a vše co je potřeba zařídit a připravit. Vedoucí mladých hasičů výbor informoval o zítřejší noční soutěži mladých hasičů v Benešově Hoře. Náš sbor zde budou reprezntovat dvě družstva mladých hasičů.

31.července - dvě družstva mladých hasičů se zúčastnila noční soutěže v Benešově Hoře na Prachaticku.

1.srpna - dnes se sešlo 6 členů sboru, aby opravili čísla na pouť,která se koná již příští neděli.

9.srpna - dnes se sešla mimořádná schůze výboru a bylo rozhodnuto o výši finančního příspěvku který bude odeslán na pomoc postiženému Liberecku.

11.srpna - dnes se vyjela 3.členná skupina nákladním vozidlem do obce Chrastava. Ve vozidle byla naložena humanitární pomoc pro postiženou obec a okolí. Humanitární pomoc byla naložena na městském úřadě ,kam ji přinesli občané města. Sbor přispěl také ,část peněz byla použita na čistící a úklidové prostředky a část peněz byla předána v Chrastavě místním hasičům.

3.září - dnes se konala pravidelná výborová schůze sboru

28.září - dnes se měl konat výlet pro mladé hasiče do Lanového centra do Prachatic. Z důvodu nepříznivého počasí se výlet nekonal. Podle telefonického hovoru do Lanového centra bylo zjištěno,že na Libíně je teplota 4°C. Proto byl výlet zatím odložen.

1.října - dnes se konal brigáda na zítřejší soutěž Volyňský Fireman. 3.členná skupina odjela do Strakonic na technickou pomoc. Bohužel došlo k omylu a SOPIS Tábor vyhlásil sirénou svolání jednotky. Poté byl poplach odvolán. 

2.října  - proběhl v prostorách hasičské zbrojnice od 13.00hod. již 4.ročník soutěže jednotlivců v hasičském silovém víceboji VOLYŇSKÝ FIREMAN. (podrobnosti v rubrice Volyňký Fireman)

18.října - dnes proběhla akce s názvem : Den se složkami IZS ČR. Tuto akci uspořádali 2 žáci SOŠ a JŠ Volyně. Náš sbor byl požádán jestli by společně s HZS Strakonice neprovedl ukázku zásahu u dopravní nehody a dále ukázku zásahu na hořící kapalinu. Členové HZS přijeli s vozidlem NISSAN PATROL a s AP-27 na podvozku TATRA. Dále ZZS Strakonice s vozidlem MERCEDES a pojízdná nemocnice na podvozku TATRA z vojenského útvaru ve Strakonicích a v neposlední řadě POLICIE ČR služba dopravní policie s vozidlem VOLKSWAGEN. Po ukázce zásahu při dopravní nehodě, kde zraněnou osobu prováděl náš člen Petr Škopek ,byla provedena ukázka lezecké skupiny HZS Strakonice,která měla veliký úspěch. Nakonec byla provedena ukázka na hořlavou kapalinu v ochraném obleku OL-2.

 

dsc01709.jpg   052.jpg   066.jpg

31.října - dnes se konala Výroční valná hromada. Ve velmi neobvyklém termínu. Při valné hromadě byly předány plakety zasloužilím členům sboru, za jejich dlouho trvající činnost a práci pro sbor. Starosta sboru přednesl stručnou historii sboru od jeho počátku až pio součastnost a na závěr seznámil přítomné s činností za leotšní rok.Poté vystopili se svými příspěvka plk.Ing Ota Šmejkal, starostka okresního sdružení p. Boukalová, náměstek starostky OSH Strakonice p. Brabec. Jako poslední s příspěvkem vystopila starostka města Ing.Nestřebová, která poděkovala hasičům za jejich pomoc a popřála celému Sdh hodně zdaru a štěstí v dalších letech. Po diskuzi následovala večeře a po ní byla zahájena taneční zábava, která skončila až nad ránem.

5.listopadu - proběhl v zasedací místnosti hasičárny "Aktiv Volyňského oksku". Starosta oksku p.Řízký seznámil zastupce oksků s výsledkem jednání na OSH Strakonice.

26.listopadu - dnes byla provedena oprava vysokotlaku. Tomáš a Jarda se domluvili a společnými silami se pustili do závěrečné opravy poslední věci, která zbývala po výměně nádrže.

30.listopadu - požár v internátu v ulici DOMOVA MLÁDEŽE. (podrobnosti v rubrice ZÁSAHY)

3.prosince - dnes se konala pravidelná výborová schůze. Projednával se blížící se Mikuláš, dětská besídka, silvestrovská vycházka, dále pravidelné požární hlídky  při kulturních akcích a na závěr  každoroční ples,který se uskuteční 29.1.2011. 

5.prosince - se uskutečnila tradiční návštěva Mikuláše v rodinách. S čerty letos šli 3 malý čertíci,kteří měli veliký úspěch.

kopie---dsc00075.jpg

7.prosince - zásah za obcí Nišovice (Rubrika Zásahy)

31.prosince - poslední den roku se sešlo téměř 30.členů sboru, aby se vydali na tradiční procházku okolo města.