Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie v letech 1991-2000

20. 7. 2007

1991

19.ledna - se konal opět Hasičský bál.

9.února - o masopustní sobotě byl uspořádán Maškarní průvod městem.Průvod prošel městem a byl ukončen před hotelem"Na Nové".

23.února - se vdávala Pavlína Homolková,členka od roku 1987, účastnice mnoha soutěží.Její "spolubojovnice" pro Novomanžele připravily "šraňk" a po úspěšném zdolání popřály mnoho štěstí a spokojenosti v manželství.

Obrazek

2.května - byla provedena prověrka sboru pod dohledem por.Kříže.

10. května - Mladí požárníci  složili zkoušky z odborností (strojník , kronikář) před komisí p.Králíček Bohuslav, p. Přílepek Jaroslav st., a p.Švehla Mojmír.

8.června - se konala soutěž v Černeticích ( o "Pohár starosty města Volyně", okrsková soutěž v požárním sportu a soutěž jednotlivců). V soutěžích se imístnili takto: 5.místo v soutěži o "pohár"  a 4.místo v soutěži v požárním sportu.

18.června- - byl přivezen z Útvaru ze Strakonic novější hasičský vůz Cas-25 - Trambus, za starší přivezený v roce 1981.

Obrazek

Ten starší byl předán SDH Milejovice.

23.června - proběhla soutěž v Hošticích u Volyně naše mužstvo se umístnilo na 5.místě.Ve stejný den proběhla i soutěž Mladých požárníků ve Střelských Hošticích.Obsadili 2.místo.  

29.června - se konala ve Strakonicích okresní soutěž v požárním sportu.Naši muži skončili na 9.místě.Zároveň proběhla soutěž jednotlivců.Nejlépe se umístnil Miroslav Homolka ml. na 13 místě z celkového počtu 120-ti soutěžících.

31.července - se uskutečnilo námětové cvičení na objekty zemědělského družstva v Nišovicích.

4.září - bylo provedeno dokončení výměny plotu okolo celého objektu hasičské zbrojnice.

7.září - se konala soutěž v Dolanech.Muži se umístnili na 3.místě.ženy se letošního ročníku nezúčastnily.

14.září - se konal "Na Zvěřinci" 2.ročník soutěže veteránů a veteránek.Soutěžilo se pouze v požárním útoku. Absolutním vítězem se staly ženy z Volyně (čas 41,82s.).Muži ve své kategorii obsadili 1.místo (44,76).Při této soutěži přihlíželi též kolegové z Aidenbachu (Německo)

Obrazek

 12.října - Český svaz žen společně s naším sborem uspořádali "Staročeskou konopickou".Hlavní aktéři byli naši členové Miloslav Pikolon(jako konopička) a Marian Alena(jako dohazovač).

19.října - mladí požárníci obsadili 2.místo v Radomyšli. V Českých Budějovicích se muži umístnili na 11.místě(z 30-ti družstev) a ženy skončily na 3.místě.

26.října - navštvívil náš sbor na oplátku kolegy z Aidenbachu (Německo).Tuto delegaci tvořili: Králíček Bohuslav,Přílepek Jaroslav,Kůstka Petr,Pechlát Eduard,Přílepková Eva,Švehla Mojmír,toth Miroslav a Vladařová Stanislava.Jako překladatel jel se skupinou i dlouholetý člen našeho sboru p.Hronek Augustín.

5.prosince - navštívily 2.skupiny "Mikulášů" 60 rodin.

Požáry:

16.ledna - požár domu v Česticích

22.května- požár rodinného domu v Koječíně

15.srpna - požár skládky ve Volyni

19.října - požár bytu na sídlišti "Pod Malsičkou" ve Volyni.

1992

24.ledna - se konal Hasičský ples v sále hotelu "Na Nové". 

Obrazek

12.dubna - byly dokončeny práce na výměně všech okapních žlabů na hasičské zbrojnici.

24.dubna - se konalo námětové cvičení na objekty zemědělského družstva v Malenicích.

25.dubna - se konala soutěž mladých požárníků ve Strarém Dražejově se družstvo umístnilo na 2.místě

9.května- se uskutečnila návštvěva v Aidenbachu u příležitosti podepsání smlouvy o spolupráci.

15.května - se mladí požárníci zúčastnili soutěže v Katovicích, skončili na 3.místě.

16.května - se konala oksková soutěž v Hošticích u Volyně.Muži skončili na 4.místě a postoupili do okresního kola.

13.června - proběhla okresní soutěž ve Strakonicích.družstvo mužů pro nedodržení časového limitu bylo diskvalifikováno.

23.června - se dorostenci zúčastnili krajské soutěže kde se umístnilo na 4.místě.

4.července - se "Na Zvěřinci" konal už 3.ročník soutěžě veteránů.Učast 12-ti družstev byla velkým úspěchem.Muži Volyně skončili na2.místě.Ženy skončili opět na 1.místě.

Obrazek

18.října - se konaly 2 soutěže pro mladé požárníky v Sedlici , soutěž v požárním sportu a branný závod.V soutěži požárního sportu se žáci umístnili na 11.místě(z 29-ti družstev) a v branném skončili na 3.místě.

5. prosince - proběhla tradiční návštěva "Mikuláše" v rodinách. 

Požáry:

2.ledna - požár rodinného domu v Hošticích u Volyně

22.dubna - požár lesa u Předních Zborovic.

14.srpna - požár SVAZARM-u v Česticích.

21.srpna - požár skládky ve Volyni.

23.srpna - požár skládky ve Volyni.

23.listopadu - požár bytu ve Volyni ve kterém uhořel jeho majitel.

1993

14.ledna -  první událostí v tomto roce byla oslava 70-tých narozenin.Oslavenec byl p.Mojmír Švehla,dlouholetý člen našeho spolku a kronikářObrazek. Velitel sboru v letech 1950- 1963, kdy odstoupil z rodinných důvodů.Přesto zůstal významným členem a vždy se učastnil všech akcí týkajících se sboru.

23.ledna - se konal v sále hotelu "Na Nové" Hasičský bál.Jako vždy nechyběla bohatá tombola.(na fotografii jsou pořadatelé p.Švehla Mojmír a p.Alena Marian)

Obrazek

20.února - po roční odmlce se konal opět masopustní průvod městem.Objevily se i nové masky.Večer v sále hotelu "Na Nové" bylo vyhodnocení.První místo obsadil "invalida"( p.Přílepková Eva) v doprovodu zdravotní sestry(p.Nový Stanislav) a doprovodu "smrťáka"(p.Bohuslavová Bohumila)

Obrazek

9.května- byla ve výboru podána informace že náš sbor je vytipován v rámci okresu jako "zásahová jednotka pro oblast volyňska."Tímto dojde k propojení všech sirén ve městě, spouštění sirény bude nejen ze zbrojnice,ale také dálkově přez vysílačku ze Strakonic.

23.května-se žáci a dorostenci zúčastnili soutěže v Sedlici.žáci se umístnili na 6.místě(z 26.družstev) dorostenci skončili na 2.místě.

19.června - byl pro členy organizován zájezd na mezinárodní výstavu požární techniky a ochranných prostředků do Brna.Účastníci shlédli vystavenou techniku od nejstarší až po nejnovější.Zatímco starší členové odpočívali mladší se vydali na "průzkum " po areálu výstaviště.

Obrazek        Obrazek

  (p. Bušek Vojtěch a p.Prokop Vladimír)               (p.Pechlát Eduard a p.Drha František)

3.července - se "Na Zvěřinci" uskutečnil už 4.ročník soutěže"veteránů a veteránek".Soutěžilo 12.družstev (9.mužů a 3.ženy).Družstva Volyně obsadili : muži 1.místo  a ženy  2. místo.

Obrazek

( zleva:Drha František(67let) Švehla Mojmír(70let),Pecka František(60let),Králíček Bohuslav(59let))

(klečící zleva:Horejš Karel(56let),Turek František(52let),Blach Jan(47let))

14.září - se družstvo mužů a žen zúčastnilo soutěže v Dolanech.Ženy se umístnily na 1.místě, muži byli diskvalifikováni.

4.října - převzala "strážce" pokladny p.HOLÁKOVÁ Jana, vystřídala tak na postu p.Josefa Matějku.Poprvé v dějinách SDH se tohoto úkolu zhostila žena.

16.října - se žáci a  dorostenci zúčastnili soutěže v Blatné.Dorostenci skončili na 3.místě, žáci skončili na 20.místě.

5.prosince - se konala návštvěva "Mikuláše v rodinách".Z důvodu velkého zájmu(43 rodin) museli být utvořeny 2.skupiny

Požáry:

O požárech v tomto roce nejsou v kronice žádné záznamy.

1995

21.ledna - se konal Hasičský bál.

Obrazek

13.února -  oslavila své narozeniny jednatelka sboru Stanislava Vladařová.

25.února - byl uspořádán Maškarní průvod městem.Večer se konaly tradiční "Šibřinky". Problémy s průvodem jsou rok od roku větší,proto bylo rozhodnuo další rok průvod nepořádat.

1.března - požádal p.Mojmír Švehla o proštění funkce kronikáře.Do doby nalezení nového kronikáře přislíbil, další práci na zápisech do této důležité knihy sboru.

7.března - byla provedena tématická prohlídka za účelem prověření dohodnutých opatření,týjkajících se rozmístnění sil a prostředků IZS (Integrovaného Záchranného Systému).

24.dubna - vydal MěÚ Volyně rozhodnutí o povolení užívání poplachové sirény na objektu sodovkárny(bývalý pivovar).Dále byl podán návrh na propojení všech sirén pro lepší slyšitelnost.

6.května - se kanala soutěž v Řepici.Naše 2.družstva se umístnili takto: ženy 2.místo a muži 6.místo. Večer ještě sbor zajišťoval hlídku u pořádání ohňostroje.

27.května - absolvovali muži 1.kolo soutěže v požárním sportu v Nihošovicích.Skončili na 3.místě,čímž postoupili do okresního kola.(družstvo tvořili:Lenc Václav,Přílepek Roman, Prokop Tomáš ml.,Šimák Miroslav st. a ml., Přílepek Jaroslav ml.).Bohužel okresního kola se družstvo pro velkou nemocnost nezúčastnilo.

31.května - v noci se vlivem silných dešťů,došlo k rozvodnění Straňovického potoka,(který za normálních podmínek přeskočí dítě) došlo k podemletí železničního mostu a zatopení části obce Malenice.U této události zasahoval i náš sbor.

24.června - byl uspořádán pro naše členy a jejich rodinné příslušníky jednodenní zájezd na Moravu,kterého se zúčastnilo 28členů.

1.července - byla uspořádána již tradiční soutěž "veteránů a veteránek" "Na Zvěřinci".Zúčastnilo se 9 družstev.Ženy se umístnily na 2. místě, muži "nebyli lepší" ,také skončili na 2.místě.

29.července - proběhla soutěž v požárním sportu v Přechovicích.Muži skončili na 9.místě.

9.září - se družstvo žen zúčastnilo soutěže "veteránů" na Pražáku.

25.listopadu - byla dána do provozu souprava pro zajišťování spojení a rychlé vyhlašování požárního poplachu.Pro obsluhu zařízení byli vyškoleni:Chvosta Petr,Přílepek Jaroslav ml.,Prokop Vladimír, Šimák Miroslav.

5.prosince - jako každoročně navštvívil "svatý Mikuláš" mnoho rodin,aby těm hodným nadělil (v letošním roce jich bylo 65)

Požáry:

1.ledna- požár skládky ve Volyni.

27.února- požár vozidla na sídlišti "Pod Malsičkou"

3.března- požár lesa ve Skalách u Čepřovic

8.září- požár lesa v Hošticích u Volyně

23.září- požár vozidla v Zechovicích

1996

4.ledna - v předvečer 75.narozenin navštívili členové sboru p.Eduarda Pechláta.Ještě před 10-ti lety chodil pravidelně na preventivní prohlídky se svými mladšími kamarády,chodil s pozvánkami na hasičské bály atd.( velitel sboru Přílepek Jaroslav st. a oslavenec p.Pechlát )

Obrazek

27.ledna - byl uspořádán Hasičský bál.Stejně jako v posledních letech,byl jeden z nelépe navštívených.Jistě k tomuto přispěla i bohatá tombola,kterou jsme získali od našich sponzorů.

17.února - na přímluvu ředitele MěKS Volyně p.Houzima proběhl Maškarní průvod městem,který jsme opět pořádali jako sbor.Pan Houzim pomohl zajisti lidi do masek a podařilo se mu sehnat i kapelu.Večer proběhly "šibřinky",které byly hojně navštíveny.

18.února - oslavil 50-té narozeniny bývalý starosta sboru p.Homolka Mirolslav st.Popřát mu byly hlavně ženy ,které několik let vedl a pod jeho vedením dosáhly nejlepších výsledků.

V dubnu - přípravu vozidel na Tech.Prohlídku prováděli p.Petr Chvosta a Jaroslav Přílepek ml.

1.května - si u zbojnice postavili "mládenci a panny"májku.Při táboráku se sedělo až do rána.

4.května - proběhla soutěž o "Pohár starosty" v Řepici Naše družstvo skončilo na 2.místě.

10.května - jsme zaslali stížnost na MěÚ ve Volyni z důvodu,že už v březnu došlo k poruše vodovodního řadu vedle zbrojnice.Teprve na zásah MěÚ došlo k nápravě.

25.května - soutěž o "Pohár starosty" v Mladějovicích.Muži skončili na 6.místě.

1.června - jsme obdrželi děkovný dopis od kolegů z Mladějovic,za pomoc při požáru v době soutěže.

2.června - soutěž v požárním sportu v Čepřovicích. Muži skončili na 4.místě.Postoupili do okresního kola do Strakonic.

8.června - okresní soutěž ve Strakonicích muži skončili  na 4.místě.

29.června - další ročník soutěže "veteránů a veteránek" ve Volyni.Muži skončili na 5.místě. Ženy skončily na 2.místě.

27.července - soutěž o "Pohár starosty" Přechovice.Muži skončili na 6.místě.

1.srpna - jsme objednali opravu praporu našeho sboru.Tento prapor z roku 1928, je už ve velmi špatném stavu a mohl by se rozpadnout.

10.srpna - soutěž o "Pohár starosty" v Hluboké nad Vltavou. Muži skončili na 30.místě z 60.družstev

17.srpna - soutěž o "Pohár starosty" v Drachkově.Muži obsadili 3.místo.

7.září - soutěž o "pohár starosty" v Dolanech.Muži skončili na 6.místě. Zároveň v tento den probíhala soutěž žen na Pražáku,jelikož ženy obsadily 1.místo,celkem už potřetí za sebou zůstal jim putovní pohár v držení .

Obrazek

(horní řada: Přílepek Jaroslav ml.,Šimák Miroslav st.,Přílepek Roman,Lenc Václav)

(dolní řada:Prokop tomáš,Chvosta Petr,Šimák Miroslav ml.)

14.září - byl uskutečněn jednodenní zájezd po Jižních čechách,kterého se zúčastnilo 35 členů.

26.října - pokladní p.Holáková Jany zaregistrovala náš sbor na statistickém a finančním úřadě.

5.prosince - jako každý rok navštívil rodiny "Mikuláš".

13.prosince - proběhla Výroční Valná Hromada.Členové byli vyzváni,aby podle svých možností přispěli na obnovu spolkového praporu.

Požáry:

10.dubna - požár statku v Černěticích

19.dubna - požár 2 domů v Marčovicích

29.října - požár veřejného WC

30.října - požár skládky ve Volyni.

17.listopadu - požár šatny ve firmě TEKTON ve Volyni.

1997

25.ledna - se konal Hasičský bál. Návštěva byla opět veliká.

8.února- prošel městem maškarní průvod.Opět za podpory p.Houzima,ředitele MěKS.

3.března - byl odsouhlasen nákup triček s dlouhým rukávem pro soutěžní družstvo.Trička byly potištěna logem Strakonického pivovaru,se kterým máme poměrně dobrou spolupráci.

3.května - se muži zúčastnili soutěžeo "Pohár starosty" v Řepici.Dvě družstva které jsme tam vyslali se umístnili na 6. a 12. místě.

24.května - se družstvo mužů zúčastnilo 1.kola soutěže družstev v požárním sportu v Malenicích,naše družstvo skončilo na 3.místě.

31.května - se 2.družstva zúčastnila soutěže v Sudoměři.Umístnili se na 9. a 22.místě.

14.června - se konalo 2.kolo soutěže v požárním sportu ve Strakonicích.družstvo skončilo na 5.místě.

28.června - proběhl další ročník soutěže"veteránů" "Na Zvěřinci".pohár vyhrály ženy i muži ze Čkyně.Naše družstvo mužů skončilo na 4.místě.,ženy se umístnily na 3.místě.

5.července - jsme sestavili 2 družstva,která se zúčastnila soutěže v Drachkově.Družstva obsadili na 6. a 11.místě.

26.července - proběhla soutěž v Přechovicích naši se umístnili na 6.místě.

Obrazek

(horní řada: Šimák Petr,Šimák Miroslav ml.,Lenc Václav,Šimák Mirolslav st.)

(Přílepek Jaroslav ml.,Přílepek Roman,Prokop Tomáš,Chvosta Petr)

19.července - si parta hasičů a jejich přátelé objednali v Lenoře lodičky a vydali se na "dobrodružnou" plavbu do Nové Pece.

23.srpna - při příležitosti 110.výročí založení sboru ve Čkyni proběhla soutěž s historickou hasičskou technikou.Soutěž spočívala v tom že družstvo muselo "zacouvat" s podvozkem do vyznačené "garáže" na čas.K "volantu" byl postaven Petr Chvosta ,protože: ,,umí zacouvat s návěsem".Byla to dobrá volba,naši skončili v této části první .V druhé části musel jeden člen (Roman Přílepek) prolézt oknem bariery s hadicí a ostatní členové družstva museli starou ruční stříkačkou dodávat vodu.Naše 2.družstva obsadili v této zvláštní soutěži 1. a 4.místo.

Obrazek    Obrazek

(Petr Chvosta,Tomáš Prokop,Přílepek Jaroslav ml)                     (vítězné družstvo)

6.září - se dvě družstva zúčastnili soutěže o "Pohár starosty" v Dolanech.Družstva se umístnili na 3. a 11.místě.

13.září - se konal zájez členů sboru na Moravu, tato akce se pořádala částečně se Svazem žen Volyně.

Na podzim přišel prapor našeho sboru.Musel být ušit nový,protože starý (původní), byl tak poškozen ,že už nešel opravit.Byl ušit nový prapor,kopie původního.Originál je uložen v muzeu ve Volyni.Cena  nového praporu byla 35.000Kč.Sbor však zaplatil pouze 30.000Kč.Zbývající častku 5.000Kč nám firma VELBNÝ Ústí nad Orlicí (která prapor renovovala),,odpustila" jako sponzorský dar.(Příspěvky od členů jsou zapsány v kronice1995- 2000 na str.30)

5.prosince - již tradičně navštívil "sv. Mikuláš" se svým doprovodem hodné a ty méně hodné děti.

Požáry:

1.ledna - požár statku v Černěticích

1.května - požár v Předních Zborovicích

18.června - požár v garážích ČSAD ve Volyni.

5.září - požár pole v Nišovicích.

5.října - požár od samovznícených briket.

28.prosince -  požár stohu v Krušlově.

1998

V lednu- se konal Hasičský bál , bohužel přesné datum se mi nepodařilo z kroniky zjistit.

2.února - prošel městem Maškarní průvod.Opět ho pořádali Hasiči za vydatné podpory MěKS.

30.dubna - si mladí hasiči za podpory starších postavili "májku".Tato akce se opakuje už poněkolikáté.Hasiči z Přechovic se pokusili "májku" podříznout,naštěstí neuspěli.

16.května - se soutěžní družstvo zúčastnilo soutěže o "Pohár starosty"  v Řepici.Umístnění nebylo nejhorší skončili na 5.místě. 

Obrazek

(stojící: Šimák Miroslav,Lenc Václav,Šimák Petr,Přílepek Roman)

(klečící:Prokop Tomáš,Přílepek Jaroslav,Chvosta Petr)

23.května - se konala soutěž v NIhošovicích v rámci oslav 75.výročí založení sboru.Naše družstvo skončilo na 3.místě a tím získalo postup do okresního kola soutěže v požárním sportu.

29.května - se konala soutěž v Mladějovicích které se družstvo tradičné zúčastňuje.Z 20-ti družstev skončili "naši kluci" na 3.místě.

Obrazek

13.června - proběhlo okresní kolo soutěže v požárním sportu a zároveň soutěž o "Pohár starosty" ve Strakonicích.Bylo velmi špatné počasí.Naše družstvo se v soutěži v požárním sportu umístnilo na 10.místě a o "Pohár" skončili na 17.místě.

11.července - se vydali členové na lodičkách na Vltavu ,kterou zdolali ze Soumarského mostu  do Nové Pece.Jelo 36 lidí což je známka velké oblíbenosti těchto akcí.

18.července - proběhla svatba našeho člena Romana Přílepka a slečny Marty Páníkové.Popřát přišli všichni kamarádi hasiči.

Obrazek

25.července - odjeli naši muži do Přechovic na soutěž o "pohár starosty".družstvo skončilo  na 6.místě.

5.září  -  se opět konala soutěž v Dolanech, kde nesmělo chybět ani naše družstvo.Skončili na 6.místě.

18.-19. září - se konal zájezd na vinobraní do Znojma.

21.listopadu -dokončili strojníci přípravu techniky na zimní provoz.

5.prosince -  navštívil "Mikuláš" rodiny s dětmi, pro velký zájem opět vycházely  2.skupiny.

Požáry:

28.ledna - požár domu ve Volyni.

4.dubna - požár suché trávy ve Volyni.

1.května - požár stodoly v Černěticích.

8.srpna - požár ve Volyni.

1.září - požár lesa v Hošticích u Volyně.

29.října - požár stodoly v Nihošovicích

7.listopadu- požár stodoly v Česticích.

1999

V lednu - se konal Hasičský bál.

5.února - se konala brigáda na přípravu masek na maškarní průvod.Průvod proběhl bez vážnějších problémů, jen se projevila slabá účast členů,kteří by šli za masky.

26.března - proběhla svatba našich dvou členů Dáša Ernstová a Jan Sellner si řekli své "ANO" na OÚ v Česticích,samozřejmě kamarádi hasiči nechyběli,aby popřáli novomanželům hodně štěstí a spokojenosti.

4.dubna - proběhlo na zimním stadionu ve Strakonicích přátelské utkání v hokeji mezi hasiči z Volyně a z Přechovic.Naše družstvo prohrálo 8:2.Více než o soutěžní zápolení šlo hlavně o zábavu.

Obrazek

(stojící z leva:Toth Jaroslav,Šimák Miroslav ml.,Šimák Petr,Prokop Tomáš,Homolka Miroslav ml.,Novotný Roman,Šimák Miroslav st.)

(sedící zleva: Chvosta Petr, Lenc Václav, Přílepek Roman)

22.května - se družstvo zůčastnilo soutěže v požárním sportu v Předslavicích.Umístnili se na 2.místě, takže postup do okresního kola se povedl.

22.května - oslavila narozeniny naše pokladní p.Jana Holáková.Tato oslava se konala ve zbojnici,takže o gratulanty a zábavu nebyla nouze.

5.července - se muži zůčastnili soutěže v Nišovicích , kde se skončili na 2.místě.

24.července - družstvo mužů se zůčastnilo soutěže o "Pohár starosty" v Přechovicích,skončili na 6.místě.

31.července -soutěž v Holubově ,muži skončili na 10.místě.

28.srpna - soutěž v Lčovicích.Umístnění družstva bylo dobré z 15-ti družstev skončili na 3.místě.

4.září - soutěž v Dolanece.Družstvo mužů skončilo na 7.místě.

V září-  proběhla soutěž ve Vlachově Březí.Družstvo se umístnilo na 9.místě.

Obrazek

17-18.září - se konal zájezd do Znojma na vinobraní.

5.prosince - jako každý rok navštívil rodiny s dětmi "Mikuláš". Byla udělana "PLAKETA ZASLOUŽILÝ ČERT".Tuto cenu získal  p.Jan BLACH za každoroční účast v masce čerta.

Obrazek

Požáry:

10.července - požár lesa u Hořejšic. 

2000

Hlavní událostí tohoto roku,byly oslavy 125.výročí založení sboru ve Volyni.V kronice sboru je této události věnována velká část.

29.ledna -  se konal tradiční Hasičský bál. V letošním roce se maškarní průvod městem nekonal.

23.dubna - se konal pěší výlet na pouť ke sv.Vojtěchu.Účastnilo se 17.členů.

13.května - soutěž v požárním sportu v Nišovicíh.Družstvo skončilo na 2.místě,čímž si zajistili postup na okresní kolo soutěže.

20.května - soutěž o"Pohár starosty" v Sudoměři.Družstvo skončilo na 10.místě.

22.května - nastoupila stavební firma na opravu fasády zbrojnice a dalších oprav ,tak aby byly tato práce hotovy do oslav.

1.července - nastal den oslav.od rána bylo pěkné počasí.Na náměstí hrála kapela LŠU z Vimperka,která ssebou přivezli i malé mažoretky.Součastně se sjížděli sbory ,které přivezly ukázat svou techniku na naše požádání se jednalo hlavně o historické vozidla,která zde tvořila statickou ukázku.Většina těchto vozidlel byla v provozuschopném stavu.

Od 10.00 předledli příslušníci HZS Strakonice ukázku hašení hořícího vozidla, další ukázka byla slaňování z plošiny AP-27, ukázka se líbila, obvzláště velkým zážitkem byla pro jednu slečnu,kterou její přítel vydal do "spárů" profesionálních hasičů, kteří slečnu vyvezli nahoru a z výšky asi 25m předvedli záchranu osoby.

V 11.00hod velitel sboru nechal nastoupit všechny družstva a proběhl slavnostní ceremoniál.Se svýmy projevy vystoupili : starosta hasičů p.Králíček, starosta města p.Pruner,zástupce HZS Strakonice p.Halada,zástupce hasičů z Aidenbachu (Německo) ,zástupce hasičů z Wangenu (Švýcarsko). Po skončení projevů připnul starosta města p.Pruner na obnovený prapor stuhu kterou věnovalo město svým hasičům.

Poté zavelel velitel Volyňských hasičů p.Přílepek Jaroslav st., aby se družstva seřadili a vydali se na slavnostní pochod městem v čele s praporečníky. Průvod byl ukončen "Na Zvěřinci", kde dále pokračovaly oslavy soutěží družstev v požárním útoku. Naše družstvo bylo diskvalifikováno,z důvodu odhození přilby jednoho člena soutěžního družstva před ukončením pokusu.

5.července - Soutěž o "Pohár starosty" v Drachkově.Družstvo skončilo na 7.místě.

15.července - Soutěž o "Pohár starosty" v Kalenicích.Družstvo skončilo na 6.místě.

Obrazek

27.července- se vydalo 16.členů na sjíždění Vltavy od Soumarského mostu do Nové Pece.

29.července - Soutěž o "Pohár starosty" v  Přechovicích.Družstvo skončilo na 6.místě.

19.srpna - Soutěž o "Pohár starosty" v Malenicích.Družstvo skončilo na 5.místě.

26.srpna - Soutěž o "Pohár starosty" v Lčovicích.Družstvo skončilo na 4.místě.

2.září - Soutěž o "Pohár starosty" v Dolanech.Družstvo skončilo na 3.místě.

23.září - družstvo mužů se zůčastnilo soutěže ve Větřní, jednalo se o noční soutěž, kde se účastnil celý kraj.Skončili na 20.místě.

16.října - smutný den pro náš sbor, ve věku 54 let zemřel p. Miroslav Homolka.Dlouholetý člen naší organizace, trenér družstva žen ,které pod jeho vedením dosahovalo nejlepších výsledků.

5.prosince - se děti jako každý rok dočkali návštěvy "Mikuláše s čertem".

Požáry:

10.září - požár rodinného domu v Zechovicích.

25.listopadu - požár vepřína v Koječíně.

29.prosince - požár kolny ve Volyni.