Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru v letech 1971-1980

22. 7. 2007

1971

16.ledna- se konal požárnický ples,masopustní průvod v tomto roce nebyl pořádán.

23.května- se družstvo mužů umístnilo na 8.místě v požárním sportu.Soutěž se konala

Podorbnější zápisy činnosti se nezachovaly a zápisy do kroniky je pouze ústním zpracováním informací pamětníků.  

Starosta : Mikšovský Eduard

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Horák Miroslav

1972

29.ledna-  se konal požárnický ples 

2.února- zemřel ve věku nedožitých 91 roků Matěj Batysta,dlouholetý člen MJ ,jako náčelník lezecké skupiny,který vychoval řadu příslušníků v "lezecké technice".

Obrazek

- maškarní průvod městem se v tomto roce nekonal

4.června- se konala obvodová soutěž v požárním sportu v Čepřovicích na které se naše družstvo umístnilo na 6.místě.

12.srpna- se 9 členů sbor učastnilo námětového cvičení v Něměticích.

5.prosince- navštívila skupina "Mikulášů a četrů" dle pozvání domácnosti s dětmi.

Požáry: o požárech v tomto období nejsou v kronice žádné záznamy.

Starosta : Mikšovský Eduard

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Uhlík Miloslav

1973

Od začátku roku se začalo s přípravou oslav 100.výročí založení Hasičského sboru ve Volyni.Bylo též rozhodnuto nespojovat je s různými výročími dalších organizací působících ve Volyni a ponechat je až na skutečné výročí v roce 1975, předběžně byly oslavy stanoveny na září 1975.

6.března zemřel ve věku 54 let p.Karel Jelen.Jeho pohřbu se zúčastnilo 200 požárníků z celého okolí.

22.března- byl pořádám požárnický ples.

20.května- se příslušníci sboru zučastnili aplikačního cvičení v Radomyšli ,které bylo provedeno v rámci oslav 90-tého výročí založení sboru.

26.května- se družstvo zúčastnilo soutěže v Malenicích( o výsledku nejsou žádné záznamy)

9.června - se členové sboru zúčastnili svatby svého "spolubojovníka" Radka Škartouna,když ženich přenesl nevěstu přez "šraňk" společně se všichni vyfotili.

Obrazek

16.června- se na hřišti SLAVOJ Volyně konalo obvodové kolo soutěže požárních družstev.Družstvo Volyně obsadilo 2.místo.

Obrazek

(první řada: Vlček Jiří,Dvořák Libor,Bušek Vojtěch ml.)

(druhá řada:Škartou Radek,Kuneš Josef,Carda Pavel,Skřivan Vladimír,Blach Jan)

(třetí řada: Bušek Vojtěch st.,Vrba Vojtěch, Králíček Bohuslav,Toninger Jan,Drha František, Turek František)

(nahoře: Prokop Vladimír, Kůska Petr)

V tomto roce byl také vypracován nový plán svolání členů při vyhlášení poplachu,zejména v noční době.Každý člen uvedený v plánu měl přiděleny 2-3 členy,které měl svolat.

5.prosince- se uskutečnila navštěva "Mikuláše" v rodinách.Tato tradice se velmi vžila a byla rodiči přijímána s povděkem.

Byl renovován původní hasičský znak, používaný až do roku 1953,který byl umístněn na na vstupní straně zbrojnice.Jeho velmi zdařilou opravu provedl p.František Sellner.

Požáry:

- sbor byl povolán ke dvěma požárům do Radkovic a do Předslavic(bohužel podrobnější informace v kronice nejsou) 

Starosta : Mikšovský Eduard

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Uhlík Miloslav

1974

18.ledna- se konal požárnický ples, masopustní průvod městem se nekonal,pro malý zájem členů.

25.března-byla provedena prověrka akceschopnosti požární stanice.

18.května-se na hřišti Slavoj Volyně konala obvodová soutěž požárních družstev.Naše družstvo obsadilo poslední místo.Toto bylo zapříčiněno tím ,že došlo k špatnému zapojení rozdělovače na dopravní vedení (byl nasazen obráceně).

červen-ještě před ukončením školního roku, byl znovu založen kroužek mladých požárníků.

5.prosince-do rodin opět zavítal "mikuláš".

Požáry: o požárech v tomto období nejsou v kronice žádné záznamy

Starosta : Matyásek František

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Uhlík Miloslav

1975

Od začátku roku se začalo s přípravami oslav 100-tého výročí založení našeho sboru.Začalo se s prováděním oprav vně i uvnitř zbrojnice( došlo k vymalování zasedací síně,položení nového lina,)

10.ledna- se konal požárnický ples

8.února-proběhl po dlouhé odmlce Maškarní průvod městem

29.června- se náš sbor učastnil oslav 100-tého výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Vodňanech.

5.září- se konala slavnostní schůze k 100-tému výročí založení našeho sboru,byly předány ocenění členům za dlouholetou činnost.Byl vydán "pamětní list",který zhotovil synpředsedy ZO Matyásek Milan

Obrazek

5.prosince - se konal, jako každoročně, "Mikuláš".

Někdy koncem roku byla přivezena stará ruční stříkačka z Českých Žlebů a příslušníky sboru opravena.(Tato je k vidění ve zbrojnici dodnes) 

Obrazek

Požáry: 

16.dubna- vyhořela sauna "Komunálních služeb na Ostrovci".Požár vznikl od vadného komína.

12.října- byl sbor volán k požáru do Strakonic.O požár tehdy vůbec nešlo, pouze ve sklepě jedné z prodejen "vypalovali" komáry.

27.října- sbor byl povolán k požáru cisterny na "Zlešické"

Starosta : Matyásek František

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Uhlík Miloslav

1976

16.ledna- se konal tradiční Požárnický ples

18.února- sbor organizoval mškarní průvod městem.Poprvé se objevilo dělo "Tlustá Berta", které zhotovil p.Jaromír Beneš. Svými dělovými salvami a "péřovými" náboji budilo značnou pozornost.Obsluhu tvořili členové sboru.

Obrazek

(horní řada zleva: p. Eduard Pechlát, p.František Roučka, p.Mojmír Švehla)

(dolní řada zleva: p.František Drha a p. Tomáš Prokop st)

8.května- se konala soutěž požárních družstev v Něměticích.Družstvo mužů i žáků postoupilo do vyššího kola soutěže

22.května- se konala soutěž v Drachkově.Tentokrát se ale ani družstvo mužů , ani družstvo žáků významně neumístnilo.

9.července-bylo provedeno námětové v prostoru hřiště "Slavoj Volyně".Cvičení bylo  zaměřeno na dopravu vody z řeky (vzdálenost cca 350m , převýšení cca 20m)  na případné požářiště.

17.července- se uskutečnil zájezd na celostátní soutěž požárních družstev do Plzně.

5.prosince- do rodin opět zavítal "Mikuláš" se svojí čertovskou družinou. 

V průběhu roku náš sbor obdržel od Okresního Výboru PO nový vůz značky AVIA s nejmodernějším tech. vybavením.Tento vůz nahradil dosud používaný vůz značky "ROBUR", který sloužil u našeho sboru od roku 1964.

Obrazek

(u nového vozu zleva p.František Kůstka a p.Jaroslav Přílepek)

Požáry: 

21.března- požár trafostanice v objektu pekáren ve Volyni

30.června- požár lesa ve Starově

11.července- dva požáry, první byl v obci Milejovice, po návratu byl sbor volán k požáru briket v objektu SD Volyně.Došlo k samovznícení briket.

22.prosince- požár kolny ve Volyni.

Starosta : Matyásek František

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Uhlík Miloslav

1977

11.února- se konal Požárnický ples

13.února- byl pořádán tradiční Masopustní průvod městem, podruhé vyjela "Tlustá Berta",tentokrát ji obsluhovala "indiánská obsluha"(p.Mojmír Švehla,p. Eduard Pechlát, p.František Roučka.)

Obrazek

20.května- postihla Volyni a okolí velká bouře s krupobitím.Došlo k zatopení domů a to zejména na "Podolí", kde členové zasahovali velmi obětavě.

28.května- se členové sboru učastnili soutěžě v Malenicích jako hosté, kde zajišťovali svoz soutěžních družstev.

9.června- se družstvo mužů zůčastnilo soutěže v Milejovicích kde obsadili 5.místo.

27.srpna-  postihla Volyni a okolí větrná smršť opět s krupobitím,která již podruhé v tomto roce napáchala značné škody. 

5.prosince- navštívil již tradiční "Mikuláš" rodiny s dětmi.

 Požáry: 

14.května-požár skladu JZD Malenice.

15.října-požár smetiště vedle budovy Mototechny ve Volyni

23.října- požár briket v Sokolské ulici ve Volyni. 

Starosta : Toninger Jan

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Uhlík Miloslav

1978

30.ledna - se konal Požárnický ples.

4.února-  se konal tradiční Masopustní průvod městem s řadou nově obnovených masek,nechyběla ani "tlustá Berta".Od tohoto roku nechyběla při žádném průvodu.

20.března- byl převeden 1ks stříkačky PPS-12 do Černětic.Bylo to na základě rozhodnutí , neboť u našeho sboru nebyla plně využívána.

6.května- se jedno družstvo zúčastnilo cvičení v Nihošovicích.

27.května- se na hřišti Slavoj Volyně konala obvodová soutěž požárních družstev.družstvo mužů se umístnilo na 4.místě.

24.června- se v Zaboří konala okresní soutěž.Z 22.družstev se naše družstvo mužů se umístnilo na 14.místě.

11.srpna- se sbor učastnil námětového cvičení na objekt"sila" v Radošovicích.

1.září- začátkem školního roku se rozběhl kroužek Mladých požárníků.Vedoucím se stal p.Rašina František. Z 18. členů se podařilo složit 2 soutěžní družstva.

5.prosince- jako každoročně navštívil rodiny s malými dětmi "Mikuláš" se svou družinou.

Požáry: 

20.května- došlo k požáru samovznícením briket v internátu Průmyslové školy.

Starosta : Prokop Vladimír

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Uhlík Miloslav (od 30.6 Králíčková Marie)

1979

6.února -se konal Požárnický ples, z důvodů narůstajících nákladů za pronájem sálu bylo nutné zvýšit vstupné na 15 Kčs.

22.února- se konal Masopustní průvod městem na který si občané města už zvykli.

13.dubna- bylo provedeno námětové cvičení na objekty JZD Nišovice.Cvičení se také zúčastnili družstva Nišovic,Černětic,Zechovic.

1.června- se družstvo maldých požárníků zúčastnilo soutěže v Česticích.

5.prosince-navštívil rodiny s malými dětmi tradiční "Mikuláš".

Požáry: 

10.listopadu- požár stohu v Radkovicích.

Starosta : Prokop Vladimír

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Pěnička Jiří

1980

O činnosti v tomto roce nejsou v kronice podrobnější informace.Jen zkratkovité údaje.

31.ledna- se konal Požárnický ples.

15.června- soutěž v Řepici

12.července- soutěž v Čejeticích

Požáry: o požárech v tomto roce nejsou v kronice žádné zápisy.

Starosta : Prokop Vladimír

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Pěnička Jiří